Eind VAR: Administratieve lastenverlichting of betere handhavingsmogelijkheden?

Vanaf 1 mei vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking. De staatssecretaris heeft daarmee een behoorlijke administratieve lastenverlichting beoogd. Is dit de daadwerkelijke reden? Of heeft de wetgever hier toch iets anders mee voor ogen gehad?

Administratieve lastenverlichting

Bij het bedenken van de Wet DBA heeft de staatssecretaris er rekening mee gehouden dat er nu 500.000 VAR verklaringen op jaarbasis worden afgegeven en dat de meeste ZZP-ers gebruik zouden maken van de zogenaamde modelovereenkomsten. De modelovereenkomsten die nu op www.belastingdienst.nl staan blijken in de praktijk lastig toepasbaar. Wees dan ook voorzichtig met het werken volgens deze modelovereenkomst, want u doet er verstandig aan om een op maat gesneden overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Het is daarmee de vraag of de beoogde administratieve lastenverlichting wel gehaald gaat worden.

Meer handhavingsmogelijkheden

Volgens het kabinet komt er meer duidelijkheid over wat wel en wat niet mag. Hierdoor is het voor de Belastingdienst met name duidelijk geworden wat er niet mag en is het dus makkelijker om te handhaven. Daarnaast heeft de Belastingdienst nu de mogelijkheid om de claim neer te leggen bij zowel de opdrachtgever als de ZZP-er, waardoor het bereik groter wordt.

Ons advies is dan ook om de voorbeeldovereenkomsten goed te beoordelen voor wat betreft de toepasbaarheid, zodat handhaving niet te makkelijk wordt.