Accountancy

Experts in accountancy: jaarrekening samenstellen en controleren. De accountants van Mulderij & Partners zijn volledig bevoegd tot het samenstellen en controleren van jaarrekeningen. Onze werkzaamheden voldoen aan de richtlijnen van de NBA, de overkoepelende beroepsorganisatie voor accountants. Onze dochteronderneming M&P Audit B.V. heeft een Wta-vergunning en staat onder toezicht van de AFM.

Onder werkzaamheden op het gebied van accountancy kan het volgende worden verstaan:

Jaarrekening, jaarverslag, controlerende accountants. Hoe zit dat nou precies? Ben ik verplicht een jaarrekening op te maken en moet ik die laten controleren? Wat moet er allemaal in staan en wie kan mij hierbij helpen?

Jaarrekening of jaarverslag

De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen echt iets anders. Laten we makkelijk beginnen: een jaarverslag maak je puur vrijwillig en er zijn geen eisen verbonden aan wat er in staat. Vaak gebruiken bedrijven het om te laten zien wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben en is er ruimte voor hun visie, missie en doelstellingen.

Een jaarrekening is een financieel overzicht van jouw onderneming. Het laat zien hoe je bedrijf er financieel voor staat. Je moet het zien als een toelichting op de afsluiting van een jaar voor de belastingdienst. Hoe groter je bedrijf, des te meer eisen zijn er verbonden aan waar een jaarrekening aan moet voldoen.

Jaarrekening opmaken

Bedrijven zoals bv’s, nv’s en coöperaties moeten elk jaar een jaarrekening aanleveren aan de Kamer van Koophandel. Meestal wordt deze bij grote bedrijven opgemaakt door een accountant. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een jaarrekening op te stellen. Een jaarrekening aanleveren is niet verplicht voor kleinere bedrijven, maar moeten wel gemaakt worden voor de eigen administratie. Je gebruikt het om aangifte te doen van je inkomstenbelasting.

Waarom kiezen voor accountant

Een jaarrekening is een terugblik op het afgelopen jaar en bevat ten minste een balans en een winst- en verliesrekening. Hoe groter je onderneming is, des te meer eisen worden er gesteld aan je jaarrekening. Een aantal redenen om een jaarrekening op te laten maken door een accountant:

  • Bij M&P weten we precies wat nodig is voor jouw onderneming en op welke manier dit aangeleverd moet worden. Niet iedere organisatie hoeft namelijk evenveel gegevens aan te leveren
  • Eén van de hoofdproducten van ons kantoor is de jaarrekening van ondernemers, wij hebben dus veel ervaring
  • Wij nemen de financiële situatie van je bedrijf regelmatig door en niet eens per jaar. De jaarrekening is het sluitstuk van het afgelopen jaar
  • Na het opstellen van de jaarrekening, kijken we met de klant vooruit naar wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Door terug te blikken middels een jaarrekening, kun je waardevolle lessen leren voor de toekomst
  • Binnen ons kantoor werken veel mensen met specialismen, zo zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de verschillende branches
  • Onze klanten komen uit de regio, hierdoor weten wij precies wat er speelt op de markt. Wij komen zelf uit de regio, hierdoor zijn we hel goed op de hoogte van regionale ontwikkelingen en mogelijkheden

Jaarrekening laten controleren door een accountant

Sommige grotere bedrijven zijn verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Bijvoorbeeld als je in twee opeenvolgende jaren meer dan 12 miljoen euro netto omzet realiseert. Er komt dan ineens veel meer regelgeving bij kijken. M&P audit is het enige zelfstandige accountantskantoor in de gemeente Hoogeveen dat volledig bevoegd is tot het controleren van jaarrekeningen.