Accountancy

De accountants van Mulderij & Partners zijn volledig bevoegd tot het samenstellen en controleren van jaarrekeningen. Onze werkzaamheden voldoen aan de richtlijnen van de NBA, de overkoepelende beroepsorganisatie voor accountants. Onze dochteronderneming M&P Audit B.V. heeft een Wta-vergunning en staat onder toezicht van de AFM.

Onder werkzaamheden op het gebied van accountancy kan het volgende worden verstaan:

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone