Accountantscontrole jaarrekening

Onze dochteronderneming M&P Audit B.V.  richt zich met een gespecialiseerd team op controleopdrachten.

  • Ons kantoor staat onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).
  • Wij beschikken over de zogenoemde Wta-vergunning. waardoor wij volledig gecertificeerd zijn tot het uitvoeren van controleopdrachten.

De werkzaamheden op het gebied van accountantscontrole worden vanuit een dochterorganisatie verricht, omdat deze werkzaamheden een ander kwaliteitsstelsel vergen dan de overige werkzaamheden. Om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en continu aan de wens van de cliënt te kunnen voldoen, kennen wij een klokkenluidersregeling en een klachtenregeling. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

De werkzaamheden van M&P Audit B.V. worden zowel uitgevoerd in de mkb-sector als bij overheidsgerelateerde sectoren zoals Onderwijs en Zorg.