Accountantskantoor of administratiekantoor

 

 

 

 

 

 

Kiezen voor accountantskantoor of administratiekantoor?

Vaak wordt gedacht dat een administratiekantoor meer geschikt voor kleinere zzp- en mkb-klanten is. Accountantskantoren bedienen echter een heel brede klantengroep, van kleine zelfstandig ondernemers tot grote multinationals. Een belangrijk onderscheid van een accountantskantoor ten opzichte van een administratiekantoor, is dat een accountantskantoor onder toezicht staat van de AFM en daarmee aan uitgebreide wet- en regelgeving moet voldoen. Hiermee bent u als klant ook verzekerd van brede kennis en een hoge deskundigheid onder de medewerkers.

Accountantskantoor voor controleplichtige ondernemingen

Grote ondernemingen zijn controleplichtig. Een onderneming is controleplichtig als deze gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan minimaal twee van de volgende criteria:
– De onderneming heeft een netto omzet van meer dan 12 miljoen euro;
– De onderneming heeft een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro;
– De onderneming heeft gemiddeld 50 of meer personeelsleden in dienst (fte).
Als een onderneming controleplichtig is, moet deze de jaarrekening laten controleren door een accountant.
De reden voor controleplicht, is dat bij een grotere onderneming meer belangen gemoeid zijn en de organisatie complexer is. Bij een controlepopdracht geeft de accountant een hogere mate van zekerheid van juistheid en het voldoen aan wettelijke vereisten, dan bij een samenstellingsopdracht.

Vrijwillige accountantscontrole

Ook komt het vaak voor dat ondernemingen die niet controleplichtig zijn, een vrijwillige accountantscontrole laten doen. Een controleverklaring kan bijvoorbeeld zinvol of noodzakelijk zijn als een onderneming een lening aan wil vragen of van een subsidieregeling gebruik wil maken. Ook als u uw organisatie wilt verkopen.

 

Accountantskantoor Hoogeveen Drenthe

M&P Audit: controleopdrachten