Afkoop pensioen in eigen beheer leidt mogelijk tot schenkbelasting!

Overweegt u om uw pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsreserve, zoals is beschreven in het nieuwste wetsvoorstel omtrent pensioen in eigen beheer dat is gepubliceerd afgelopen Prinsjesdag, maar heeft u niet alle aandelen van deze B.V. in eigen handen? Houd er dan rekening mee dat uw medeaandeelhouders hier schenkbelasting over verschuldigd zijn, mits er geen verdere compensatie plaatsvindt.

De pensioenvoorziening in eigen beheer staat (logischerwijs) als voorziening op de balans, welke op het eigen vermogen (en dus de waarde van de aandelen) van de B.V. drukt. Wanneer u besluit uw opgebouwde pensioenaanspraken in de B.V. prijs te geven, dan wel of door afkoop of door omzetting in een oudedagsreserve, zal de voorziening in de B.V. verlagen of zelfs helemaal vrijvallen. Dit leidt tot een waardestijging van de aandelen, waarover schenkbelasting is verschuldigd door de medeaandeelhouders die hiervan profiteren. Indien deze waardestijging onderling gecompenseerd wordt, wordt dit voorkomen. Het is dus belangrijk om dit goed met uw medeaandeelhouders te overleggen!

Het wetsvoorstel is overigens nog niet definitief aanvaard door de Tweede Kamer.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons kantoor.