Arbeidsrecht

Hoe werkt arbeidsrecht

De belangrijkste regels van het arbeidsrecht zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om de regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij bijvoorbeeld het begin en einde van de arbeidsovereenkomst en gedurende het dienstverband.

Arbeidsrecht werkgever

Een werkgever met personeel in dienst, heeft kennis van het arbeidsrecht nodig. Zeker als het gaat om het opstellen van een arbeidsovereenkomst, de regels en bepalingen die horen bij een proeftijd en de manier waarop u als werkgever een werknemer wel of niet mag ontslaan. Ook zijn er bijvoorbeeld tal van bepalingen met betrekking tot verlofregelingen waar werknemers recht op hebben en zijn er maatregelen op het gebied van arbeidsrecht vastgelegd in de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans). Mogelijk heeft u ook te maken met een CAO.

Arbeidsrecht advies

Arbeidsrecht is erg specialistisch en uitgebreid. Daarbij spelen er grote belangen, bijvoorbeeld op financieel gebied en op het gebied van de reputatie van de onderneming. Het is daarom van belang voor de organisatie en de werknemer, om zorgvuldig met uw personeel om te gaan. Veel ondernemers winnen daarom advies in of besteden alle werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht uit.

Arbeidsrecht bij ontslag, ziekte of reorganisatie

Heeft u te maken met een overname of fusie en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn qua beëindigen of het aanpassen van de arbeidsovereenkomst? Wilt u een medewerker ontslaan? Welke mogelijkheden heeft u indien een medewerker langdurig ziek is? De HR-adviseurs van Mulderij & Partners hebben veel ervaring in het ondersteunen van MKB-bedrijven bij dit soort vraagstukken.

Wij helpen u ook op het gebied van: