Arbeids- en ontslagrecht

Als u een bedrijf heeft met personeel, heeft u te maken met Arbeidsrecht. De belangrijkste regels zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De hoeveelheid regels omtrent het aannemen en ontslaan van personeel is bijzonder uitgebreid. Daarnaast heeft u te maken met regelgeving m.b.t. bijvoorbeeld minimumloon, collectieve arbeidsovereenkomsten, de Arbeidstijdenwet, de Arbowet, de Wet arbeid en zorg en de Wet arbeidsmarkt in balans.

Wij kunnen u uitstekend adviseren en begeleiden bij de keuzes die u moet maken omtrent het aannemen van personeel. Denk aan het aanbieden van een vast of tijdelijk contract en kiezen voor jonge of toch oudere werknemers. Ook met betrekking tot het ontslaan van personeel kunnen wij u volledig begeleiden bij de keuzes die u maakt.

Wij kunnen u ook helpen op het gebied van: