AVG en Mulderij & Partners

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), worden gehandhaafd. Deze wet zorgt voor een versterking en uitbreiding van uw privacyrechten en gaat verder dan de reeds geldende gedrags- en beroepsregels voor accountants die al van toepassing zijn. Een onderdeel van de AVG is dat wij een vernieuwde privacyverklaring opstellen en deze aan u beschikbaar stellen. De privacyverklaring van Mulderij & Partners treft u hier aan.

Omdat wij daarnaast met persoonsgegevens en eventueel die van medewerkers in aanraking komen, worden wij tevens gezien als zogenaamde verwerker. Omdat wij verwerker zijn, hebben wij ook verwerkersovereenkomst opgesteld en verzonden naar onze relaties. Hierin wordt vastgelegd hoe wij met de persoonsgegevens omgaan die in de (salaris)administratie zijn opgenomen.

Waarschijnlijk is de AVG ook op uw onderneming van toepassing. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u geen dagelijkse kost is. Onze medewerkers Michel Kuiper en Danny Hagen hebben een speciale opleiding AVG genoten en kunnen u assisteren bij de implementatie van deze wetgeving in uw organisatie.