Behaal voordelen uit je onderneming middels een holdingstructuur

Heeft u een goed draaiende B.V., maar zit hier al het ondernemingsvermogen in? Dan raden wij u aan om uw B.V. om te zetten in een holdingstructuur met meerdere B.V.’s. Dit heeft een aantal voordelen.

 

Het eerste voordeel is risicobeperking. Wanneer u bijvoorbeeld de materiële vaste activa overbrengt naar een holding en de activiteiten onderbrengt in een werk B.V., kunnen schuldeisers geen beroep doen op het vermogen dat in de holding zit. Uw gebouwen en machines blijven hierdoor onaangetast als het slecht gaat met de werk B.V.

 

Ook kunt u winsten van de werk B.V. middels dividend aan de holding uitkeren. Hierop is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, zodat er geen dividendbelasting is verschuldigd. Zo maakt u de werk B.V. zo licht mogelijk, waardoor er voor schuldeisers weinig valt te halen in slechte tijden. Ondertussen kunt u het geld in de holding beleggen of gebruiken voor een goed pensioen.

 

Een ander voordeel dat te behalen is, is dat de activiteiten gesplitst worden zodat er per B.V. lagere winsten uitkomen. Dit kan u een schijvenvoordeel bij de VPB opleveren. Bij een winst van meer dan € 200.000 kan dit voordeel oplopen tot € 10.000 per B.V.