Belastingadviseur MKB in Hoogeveen (Drenthe)

 

 

 

 

 

 

 

Niemand wil méér belasting afdragen dan nodig is. Om te zorgen dat u alles op de wettelijk juiste manier heeft geregeld, maar ook op de financieel meest gunstige manier, kunt u hulp inroepen van een belastingadviseur. Bij Mulderij & Partners werken gecertificeerde fiscalisten die u op dit vlak goed kunnen adviseren.

Omzetbelasting (btw)

Iedereen in Nederland betaalt btw. Als ondernemer doet u periodiek (doorgaans per maand of per kwartaal) aangifte bij de belastingdienst. De btw is de belasting die u betaalt over uw omzet. Er worden 2 verschillende tarieven gehanteerd voor de btw: 9% en 21%. Het lage tarief van 6% geldt voor diverse diensten en onder andere voedingsmiddelen. Tot slot bestaat er nog een 0%-tarief, dat (onder voorwaarden) geldt bij het exporteren van goederen naar het buitenland. In sommige gevallen, als kleine/startende ondernemer, kun u korting krijgen op de btw.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting betaal u over u eigen inkomen als ondernemer. Als werknemer in loondienst betaal u ook inkomstenbelasting, maar voor ondernemers gelden andere regels wat betreft voorwaarden, vrijstellingen en kortingen. De aangifte inkomstenbelasting doe u eens per jaar; u dient deze voor 1 mei van het daaropvolgende jaar in.

Vennootschapsbelasting

Als eigenaar van een eenmanszaak of VOF hoeft u alleen de aangiftes omzetbelasting en inkomstenbelasting te doen. Onderneemt u in een eigen rechtsvorm zoals een BV, dan wordt er eerst vennootschapsbelasting berekend, en wordt daarna pas de aangifte inkomstenbelasting gedaan. De hoogte van de te betalen vennootschapsbelasting is afhankelijk van de winst. Over de eerste € 200.000 winst is 16,5% vennootschapsbelasting verschuldigd; daarboven is dit percentage 25%. In 20-21 gaat het lage tarief omlaag naar 15% en wordt de grens verhoogd naar € 245.000. In sommige gevallen krijgt een organisatie vrijstelling van vennootschapsbelasting.

Overige belastingen

Naast bovengenoemde soorten belasting kunt u te maken met andere vormen van belasting. Ondernemers die internationaal werken krijgen mogelijk te maken met andere of aanvullende soorten belastingen. Bedrijven die winst uitkeren aan aandeelhouders moeten dividendbelasting inhouden en hiervan aangifte doen. Bedrijven met personeel moeten loonbelasting inhouden en een premie afdragen voor wettelijk verplichte sociale verzekeringen. Ook krijgt u met belastingen te maken bij bijvoorbeeld schenken of erven.

Zo weinig mogelijk belasting afdragen

Wilt u ook zeker weten dat u niet teveel belasting betaalt? Wij zoeken dit graag voor u uit en kijken of u uw fiscale situatie kunt verbeteren.

Uitstel aanvragen belasting betalen

Vaak is het mogelijk uitstel aan te vragen voor het betalen van uw belasting. Ook hiermee kunnen wij u helpen.