Brede herwaardering lijfrenteverzekering

Lijfrenteverzekeringen die tussen 1 januari 1992 en 31 december 2000 werden afgesloten, vallen vaak onder het regime Brede Herwaardering (BHW). Ook een lijfrenteverzekering die na 15 oktober 1990 is afgesloten en na 1991 is voortgezet valt vaak onder deze regeling.

Wet IB 2001 of Brede Herwaardering

Vanaf 2001 werd het regime Brede Herwaardering (dat valt onder de Wet IB 1964) opgevolgd door het nieuwe regime van de Wet IB 2001. Op de polis kunt u zien welke belastingregels worden toegepast. De mogelijkheden die u heeft met het lijfrentekapitaal van beide regimes, en de gevolgen die die keuzes hebben, zijn bijna gelijk aan elkaar.

Wanneer starten met uitkering van uw BHW-lijfrenteverzekering

U moet uiterlijk 5 kalenderjaren na het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt, starten met het laten uitkeren van uw lijfrente.

  • Als uw lijfrentekapitaal pas vrijkomt in het 5e jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan mag u de uitkeringen het jaar daarop laten starten.
  • Als uw lijfrentekapitaal vrijkomt na het 5e jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd (en dit al vastgelegd was in de lijfrenteovereenkomst op 1 januari 2001). Dan mag u alsnog uitkeringen aankopen.
  • Bereikte u uw AOW-leeftijd al meer dan 5 jaar geleden en bereikt uw lijfrenteverzekering nu pas de einddatum? En was deze einddatum nog niet vastgelegd in uw overeenkomst op 1 januari 2001? Dan is het afhankelijk van uw specifieke situatie wat voor u de mogelijkheden zijn.

Frequentie periodieke uitkeringen

De uitkeringen moeten periodiek worden aangekocht. De uitkering heeft elke keer dezelfde waarde. Deze wordt met een vaste tussenperiode uitgekeerd, met maximaal een jaar ertussen.

Uitkeringen lijfrentekapitaal via bank of verzekeraar

U kunt de uitkeringen aankopen bij een bank of een verzekeraar. De belastingregels die van toepassing zijn, kunnen anders zijn bij uitkering via een bank dan via een verzekeraar.

Uitkering lijfrentekapitaal in één keer

U kunt bij leven, op de einddatum van de lijfrenteverzekering, het kapitaal in één keer laten uitkeren, oftewel afkopen. U moet dan belasting afdragen. Afhankelijk van de grootte van de lijfrente wordt het kapitaal op verschillende manieren belast. De bedragen die u moet afdragen qua belasting en eventueel revisierente kunnen behoorlijk oplopen. Zorg dat u vooraf goed in beeld laat brengen wat de consequenties zijn van het laten uitkeren van lijfrentekapitaal in één keer in uw situatie.

Sparen of beleggen met lijfrentekapitaal

Als u minder dan 5 jaar geleden uw AOW-leeftijd bereikte, kunt u het kapitaal gebruiken om te sparen of te beleggen. Soms is het mogelijk de looptijd van uw huidige product te verlengen, in andere gevallen stort u het vrijkomende kapitaal in een ander product. Afhankelijk van de mogelijkheden die u heeft en de keuzes die u maakt, heeft dit verschillende gevolgen voor uw belastingverplichtingen.

Wat is de beste keuze voor u?

U wilt niet onnodig belasting betalen. Zorg dus dat u uw opties goed in kaart laat brengen, zodat u kunt kiezen voor de oplossing die het best past bij uw financiële wensen en behoeftes. Wij kunnen dit voor u in kaart brengen. Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Rianne Klomp
Assistent-accountant