BTW-voordeel door de kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) is in het leven geroepen voor ondernemers die jaarlijks per saldo weinig btw hoeven te betalen. Daarnaast kun je via de KOR recht krijgen op ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw. Dat betekent dat je niet langer periodiek aangifte hoeft te doen.

Voorwaarden

Om voor de belastingvermindering op de door jou te betalen btw in aanmerking te komen, moet je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

  • Je hoeft – na aftrek van de voorbelasting – in een jaar minder dan 1883 euro te betalen aan de Belastingdienst.
  • Jouw bedrijf is een ‘natuurlijk persoon’. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een eenmanszaak of een officieel samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma.
  • Je bent met jouw bedrijf gevestigd in Nederland.
  • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw of hebt hiervoor tijdig een ontheffing aangevraagd.

 

De vermindering kan oplopen tot € 1.345,- per jaar. De vermindering kan per maand of kwartaal worden verrekend. Na afloop van het jaar verreken je de voorlopige verminderingen met de definitieve vermindering. De totale vermindering voor een jaar wordt ingevuld in de laatste aangifte van dat jaar.