Blog

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker. Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de Wet… Read More


Blog

Lijfrenteverzekeringen die tussen 1 januari 1992 en 31 december 2000 werden afgesloten, vallen vaak onder het regime Brede Herwaardering (BHW). Ook een lijfrenteverzekering die na 15 oktober 1990 is afgesloten en na 1991 is voortgezet valt vaak onder deze regeling. Wet IB 2001 of Brede Herwaardering Vanaf 2001 werd het regime Brede Herwaardering (dat valt… Read More


Blog

Tot nu toe was het nog toegestaan de vaste reiskostenvergoeding belastingvrij te blijven uitkeren, ook al gingen veel werknemers thuiswerken en hadden ze dus geen of weinig reiskosten meer. Werkgevers betaalden de reiskostenvergoeding vaak wel door als compensatie voor de extra kosten die thuiswerken met zich meebrengt. Waarschijnlijk is dit vanaf 1 februari 2021 niet… Read More


Blog

Wij kunnen u adviseren op het gebied van nalatenschapsplanning. Nalatenschapsplanning, oftewel estateplanning, is een veelomvattend onderwerp. Hierin kan onder meer het  ‘verblijvingsbeding’ aan de orde komen. Woont u samen, maar bent u niet getrouwd? Dan bent u niet elkaars erfgenamen. Met een verblijvingsbeding kunt u zorgen dat u toch automatisch eigenaar wordt van uw gezamenlijke… Read More


Blog

Wat gebeurt er als u komt te overlijden? U denkt er liever niet over na en verwacht ook niet dat het binnenkort gebeurt. Waarschijnlijk is dat ook niet zo. Maar áls het gebeurt, wilt u zorgen dat uw nabestaanden goed achterblijven en dat er zo min mogelijk erfbelasting moet worden afgedragen. Als dat goed geregeld… Read More


Blog

Het levenstestament is voor zowel particulieren als voor ondernemers heel zinvol, om vast te leggen wie uw zaken regelt als u dit zelf niet meer kunt en op welke manier u wilt dat deze zaken geregeld worden. Omdat u niet weet óf en wanneer u in een dergelijke situatie komt, is het aan te raden… Read More


Blog

Heeft u een of meerdere lijfrentepolissen die uitgekeerd mogen worden? En kunt u in de periode tot uw pensioen wat extra geld gebruiken? Dan kunt u kiezen voor een overbruggingslijfrente. Dit is een periodieke uitkering die de periode tot uw pensioen overbrugt. U mag voor overbruggingslijfrente alleen lijfrentekapitaal inleggen dat u heeft opgebouwd tot en… Read More


Blog

NOW 3.0 is een regeling voor werkgevers die een substantieel omzetverlies hebben als gevolg van de coronacrisis. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten. Tijdens de periode van NOW 3.1 wordt een omzetverlies van minimaal 20% gehanteerd; in de periodes daarna geldt een criterium van minimaal 30% omzetverlies. U kunt bij het UWV… Read More


Blog

Er bestaat een regeling om uw onderneming fiscaal zeer gunstig aan uw kinderen over te dragen, de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Er zijn plannen om deze regeling sterk te gaan versoberen. De BOR-regeling maakt bedrijfsoverdracht aantrekkelijk Onder de huidige BOR-regeling wordt u vrijwel volledig vrijgesteld van erf- en schenkbelasting bij het overdragen van uw bedrijf. Bij het… Read More


Blog

Beoordeel of een ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. U kunt namelijk in de vennootschapsbelasting uw verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende zes jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen met positieve inkomsten in box 1… Read More