Blog

Nieuwsbrief maart 2020

1. Werktijdverkorting vanwege coronavirus? Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden. Coronavirus Het coronavirus heeft ook gevolgen voor bedrijven, en niet alleen voor die in ‘besmette’ gebieden. Ook afnemers en toeleveranciers kunnen hun omzet zien dalen als gevolg van het… Read More


Blog

Nieuwsbrief februari 2020

1. Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet! Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekkingen uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling mag u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw… Read More


Blog

Nieuwsbrief januari 2020

1. Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken? Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208. Vrijstelling per jaar De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een schenking in… Read More


Blog

Special Lonen 2020

De Special Lonen 2020 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur. Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat de special actuele cijfers en informatie over de nieuwe… Read More


Blog

nieuwsbrief december 2019

1. Fiscale voordelen? Onderneem nog deze maand actie De feestdagen komen eraan en 2019 is alweer bijna ten einde. Dit betekent dat u nog deze maand de tijd heeft om de volgende fiscale voordelen te kunnen benutten: Gebruik de vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij uitdelen, ook aan uzelf als… Read More


Blog

Nieuwsbrief november 2019

1. WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht. De Rijksoverheid heeft daartoe een WAB-checklist voor werkgevers gemaakt, waar u kunt kijken wat u nog voor 1 januari moet doen. Zorg dat u… Read More


Blog

Blog

1. Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat? Wat zijn de huidige regels (2019)? Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij… Read More


Blog

De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn op Prinsjesdag gepresenteerd. Wat betekenen die plannen voor u en uw bedrijf? Een greep uit de kabinetsplannen: Toptarief vennootschapsbelasting blijft 25% in 2020 Verhoging bijtelling privégebruik elektrische auto’s Invoering tweeschijvenstelsel al in 2020 Vier wijzigingen in de werkkostenregeling Arbeidskorting sneller verhoogd en zelfstandigenaftrek sneller verlaagd Aftrekbeperking hypotheek eigen… Read More


Blog

Nieuwsbrief juli 2019

1. Vraag op tijd eHerkenning UWV aan! Werkgevers die gebruikmaken van diensten van het UWV, moeten vóór 1 november van dit jaar eHerkenning voor het UWV aanvragen. Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid gaat verdwijnen. Wat is eHerkenning? EHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot diverse overheidsorganisaties… Read More