Blog

Bij investeringsbelissingen moet de noodzaak van investeren altijd voorop staan. Bovendien moet u kijken naar de gevolgen van de investering voor uw bedrijf. Welke gevolgen heeft het onder andere voor uw liquiditeiten? Maar ook: welke gevolgen heeft het voor uw personeel qua bezetting en scholing? Naast de cijfers moet u dergelijke organisatorische aspecten meenemen in… Read More


Blog

Als er sprake is van een fiscale eenheid, kunnen meerdere ondernemingen gezamenlijk een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Daarvoor moet de moedermaatschappij wel minimaal 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij in handen hebben. Beiden moeten daarvoor eenmalig een verzoek indienen.   Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan de volgende voordelen opleveren: Er hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Onderlinge resultaten… Read More


Blog

Op 1 april zal ons team versterkt worden! Ons controleteam, welke zich met name richt op wettelijke en vrijwillige controles, zal dan uitgebreid worden. Via een uitgebreide werving- en selectieprocedure hebben wij overeenstemming bereikt met Bert Kemkers. Bert is registeraccountant en heeft zijn uitgebreide ervaring opgedaan bij onder andere drie van de vier grootste accountantskantoren in Nederland. Hier heeft… Read More


Blog

Wetswijzigingen arbeidsrecht 2015 In 2014 zijn er veel wijzigingen aangekondigd m.b.t. het arbeidsrecht, welke zijn ingegaan op 1 januari 2015. In deze column zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rijtje: u bent verplicht aan de werkkostenregeling (WKR) deel te nemen; het minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bedraagt € 1.501,80 per maand, € 346,55 per… Read More


Blog

Bij het naderen van 31 december is er nog een aantal tips waar u uw voordeel mee kunt behalen in 2014 of wijzigingen die ingaan in 2015.   Verlaagd tarief bij uitkeren dividend in 2014 In 2014 mag bij het uitkeren van dividend het verlaagde aanmerkelijkbelangtarief van 22% gebruikt worden voor de eerste € 250.000.… Read More


Blog

Nederland kent vele familiebedrijven en dus zijn er ook vele bedrijfsopvolgingen van ouders naar de kinderen. Hoe is dat fiscaal aantrekkelijk te regelen? Veel ondernemingen hebben hun vermogen niet liquide, hetgeen problemen kan opleveren als er ondernemingsvermogen krachtens erfrecht naar een volgende generatie gaat. De overheid heeft ingezien dat familieondernemingen een heel belangrijke bijdrage leveren… Read More


Blog

Tot en met het jaar 2014 heeft u jaarlijks de keuze om te vergoeden en verstrekken op basis van de huidige wettelijke regels of op basis van de werkkostenregeling. Vanaf 2015 zal vervolgens alleen nog de werkkostenregeling gaan gelden. Onder de werkkostenregeling vormt alles wat de werkgever aan de werknemer vergoedt of verstrekt in beginsel… Read More