Blog

Publicatiedatum: 10-06-2020 Als u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. Twee rekenvoorbeelden laten dit zien. Consequentie bedrijfseconomisch ontslag Op het moment dat een werkgever in de periode van juni tot en met september een… Read More


Blog

Publicatiedatum: 09-06-2020 Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels? Recht op transitievergoeding Wanneer moet een werkgever een transitievergoeding betalen? Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben werknemers vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding. Dat geldt ook voor tijdelijke contracten die niet worden voortgezet.… Read More


Blog

Nieuwsbrief juni 2020

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb: meer compensatie vaste lasten bij minstens 30% omzetverlies Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. Deze bedraagt maximaal € 50.000 (was € 20.000) voor de komende vier maanden, juni t/m september (was drie maanden). De hoogte van de tegemoetkoming is… Read More


Blog

Publicatiedatum: 05-06-2020 Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten. De TOFA is iets anders dan eerder aangekondigd.… Read More


Blog

Publicatiedatum: 03-06-2020 Een van de sectoren die hard getroffen wordt door het coronavirus, is de culturele sector. Daarom heeft het kabinet, naast de generieke steunmaatregelen, voor deze sector € 300 miljoen aan extra steun toegezegd. Onderverdeling De steun aan de culturele sector wordt over vijf sectoren verdeeld. Het grootste deel van de extra steun gaat naar… Read More


Blog

Publicatiedatum: 29-05-2020 Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0? Omzetverlies blijft 20% Bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% kunnen via de NOW 2.0, die nu… Read More


Blog

Het eerste noodpakket wordt met 3 maanden verlengd. Noodpakket 2.0 bevat op enkele punten wijzigingen ten opzichte van het eerste noodpakket.   NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud) De NOW-regeling is met 3 maanden verlengd t/m eind augustus 2020. Werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20% kunnen de verlengde NOW aanvragen. De openstelling van… Read More


Blog

Publicatiedatum: 28-05-2020 Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets. Ook heeft het kabinet nog een wijziging doorgevoerd. De Tozo-maatregel wordt, naast andere steunmaatregelen, verlengd tot 1 oktober. Tozo-regeling De Tozo-regeling voorziet in ondersteuning… Read More


Blog

Heeft u een vordering op uw B.V., dan kan het verstandig zijn deze om te zetten in een agiostorting. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee: Het werkkapitaal van uw B.V. verbetert; De solvabiliteitspositie van uw B.V. verbetert; De resultaten van uw B.V. verbeteren, omdat er geen rentelasten meer betaald hoeven te worden; Eventuele… Read More


Blog

Publicatiedatum: 25-05-2020 Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen. Niet ten laste van vrije ruimte De vrijstelling betekent dat de vergoeding niet ten laste van de vrije ruimte van de… Read More