Blog

1. Afschaffing pensioen in eigen beheer bijna rond! Nog even en dan is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit. De Tweede Kamer is al akkoord met dit plan van het kabinet. Als ook de Eerste Kamer in december met de afschaffing instemt, kunt u vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer… Read More


Blog

1. Drie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheer Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen drie maanden extra de tijd om de laatste stappen te zetten die nodig zijn voor het stopzetten van de verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer. Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op… Read More


Blog

Voor u liggen de eindejaarstips voor 2016. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. De tips zijn onderverdeeld in zeven categorieën:… Read More


Blog

Zoals u in een vorige column heeft kunnen lezen, treedt op 1 januari 2017 de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer in werking. In deze column geven we een rekenvoorbeeld van hoe de situatie eruitziet als het pensioen in eigen beheer in 2017 wordt afgekocht. Dit vergelijken we vervolgens met de situatie wanneer er wordt… Read More


Blog

1. Einde pensioen in eigen beheer! Wat moet u nu doen? Vanaf 1 januari 2017 zal het naar alle waarschijnlijkheid voor de dga niet meer mogelijk zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. De dga kan vanaf dat moment alleen nog nieuwe pensioenrechten opbouwen bij een professionele partij. Waarom afgeschaft? Voor uw pensioen in… Read More


Blog

Overweegt u om uw pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsreserve, zoals is beschreven in het nieuwste wetsvoorstel omtrent pensioen in eigen beheer dat is gepubliceerd afgelopen Prinsjesdag, maar heeft u niet alle aandelen van deze B.V. in eigen handen? Houd er dan rekening mee dat uw medeaandeelhouders… Read More


Blog

Collega’s Jan Mulderij en Naushad Ishaak zijn geslaagd voor hun examen van de opleiding Persoonlijk Financiële Planning. Beide heren hebben het eindcijfer (een 8) van het eindexamen ontvangen en zijn daarmee gediplomeerd Financieel Planner. Onderdeel van financiële planning is het in kaart brengen van de financiële situatie en het plannen van de financiële toekomst. Het inkomen, de… Read More


Blog

Op Prinsjesdag is het definitieve wetsvoorstel ingediend omtrent het pensioen in eigen beheer: ‘De Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer.’ Dit houdt in dat er vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer mag worden opgebouwd.   Voor uw huidig opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer worden de volgende mogelijkheden geboden: Afkopen pensioenaanspraken tegen… Read More


Blog

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2017 en dus ook het Belastingplan 2017. Het Belastingplan steunt op drie pijlers.… Read More


Blog

Heeft u een of meerdere studerende kinderen? Dan is het wellicht een idee om hen parttime bij u op de loonlijst te zetten. Wat zijn daarvan de voordelen? Heffingskortingen Zet u uw kind parttime op de payroll, dan betaalt hij of zij over de eerste ruim € 6.000 geen belasting. Dit komt omdat er recht… Read More