Blog

Op Prinsjesdag is het definitieve wetsvoorstel ingediend omtrent het pensioen in eigen beheer: ‘De Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer.’ Dit houdt in dat er vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer mag worden opgebouwd.   Voor uw huidig opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer worden de volgende mogelijkheden geboden: Afkopen pensioenaanspraken tegen… Read More


Blog

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2017 en dus ook het Belastingplan 2017. Het Belastingplan steunt op drie pijlers.… Read More


Blog

Heeft u een of meerdere studerende kinderen? Dan is het wellicht een idee om hen parttime bij u op de loonlijst te zetten. Wat zijn daarvan de voordelen? Heffingskortingen Zet u uw kind parttime op de payroll, dan betaalt hij of zij over de eerste ruim € 6.000 geen belasting. Dit komt omdat er recht… Read More


Blog

Het ondernemen vanuit de rechtsvorm Besloten Vennootschap (BV) wordt steeds aantrekkelijker. Momenteel wordt een BV over de eerste € 200.000,- winst belast met 20% vennootschapsbelasting en daarboven met 25%. Het kabinet is van plan de eerste schijf in 2018 te verlengen naar € 250.000,- en vanaf 2021 naar € 350.000,-. Het verschil in vennootschapsbelasting in 2018… Read More


Blog

De kogel is door de kerk: pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Dit moet volgens de staatssecretaris op 1 januari 2017 gebeuren. Zoals het nu lijkt, komen er drie mogelijkheden: De mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer af te kopen met een korting op de grondslag van 34,5% in 2017, 25% in 2018 en… Read More


Blog

1. Nieuwe oplossing voor pensioen in eigen beheer Er is nu toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant. De oplossing voor de huidige knelpunten met het pensioen in eigen beheer… Read More


Blog

1. Belangrijke wijzigingen per 1 juli Ondernemen is vooruitdenken. Daarom houden wij u graag op de hoogte van belangrijke wijzigingen. Wat is er zoal op komst per 1 juli 2016 en waar moet u nu nog rekening mee houden? U leest het hieronder. We beginnen met de actiepunten die nog vóór of uiterlijk op 1… Read More


Blog

1. Einde VAR! Hoe nu verder? Heeft u personen (bijvoorbeeld zzp’ers) werken binnen uw onderneming die niet formeel bij u in dienstbetrekking zijn? Weest u dan bewust van het risico op de aanwezigheid van een dienstbetrekking en de gevolgen daarvan voor verplicht in te houden loonheffingen en af te dragen premies werknemersverzekeringen. Tot 1 mei… Read More


Blog

1. Boete van werknemer soms toch belastingvrij Belastingvrije geldboeten zijn onder de werkkostenregeling (WKR) niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor sommige boeten is echter een uitzondering mogelijk. Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen… Read More


Blog

Vanaf 1 mei vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking. De staatssecretaris heeft daarmee een behoorlijke administratieve lastenverlichting beoogd. Is dit de daadwerkelijke reden? Of heeft de wetgever hier toch iets anders mee voor ogen gehad? Administratieve lastenverlichting Bij het bedenken van… Read More