Blog

December 2021 De laatste jaren is Mulderij & Partners Accountants en Adviseurs gestaag gegroeid. Jan Mulderij: “Wij hebben veel mensen met specifieke expertises kunnen aantrekken, waardoor wij onze relaties breder kunnen adviseren.” De laatste jaren is Mulderij & Partners Accountants & Adviseurs gestaag gegroeid. Jan Mulderij: “Wij hebben veel mensen met specifieke expertises kunnen aantrekken,… Read More


Blog

Jan Mulderij: “Als u als ondernemer uw bedrijf wilt verkopen, zijn daar vaak veel emoties mee gemoeid. Wat is een goede en reële verkoopprijs? Wij begeleiden regelmatig ondernemers bij verkoop of overname. Voor de bedrijfswaardering gebruiken wij verschillende waarderingsmethoden, waaronder de Discounted Cash Flow-methode. Deze methode is sterk gericht op de toekomst en dan met… Read More


Blog

Januari 2022 Ook al verkocht Arnt Jalvingh (30) de laatste tijd meer fietsen dan ooit en waren de laatste twee jaren qua omzet ontzettend goed: “Ik vond er geen zak aan.” Zich onderscheiden door goed advies was er de laatste periode namelijk minder bij. “In de basis ben ik meer een accountmanager dan een harde… Read More


Blog

Januari 2022 Het is bij Smit Transport in Kampen een dag als vele andere de laatste tijd: ontzettend druk. Door omstandigheden is de planner afwezig en vangt Frans Smit zijn werkzaamheden op. Met drie computerschermen, mensen aan de balie en een rinkelende telefoon zit Frans vandaag duidelijk in het zenuwcentrum van het bedrijf. Samen met… Read More


Blog

Januari 2022 Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteerde de coalitie in december het regeerakkoord. Dit zijn een aantal voorgenomen wijzigingen voor ondernemers: De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd. Tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 360,- verlaagd. Hierdoor wordt het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleind. De beoogde grens… Read More


Blog

Bij een scheiding heeft u in principe recht op de helft van het pensioen van uw ex-partner dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Andersom geldt dat ook. Het kan ook dat u daar andere afspraken over maakt of al hebt gemaakt. Hoe zit dat met de oudedagsverplichting? Voor veel ondernemers was Pensioen… Read More


Blog

Bron: SRA – Publicatiedatum: 07-12-2021 Heeft u dit jaar een bedrag ontvangen in het kader van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), dan is dit onbelast. Dat gold ook in 2020, toen u aanspraak kon maken op de TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en de opvolger TVL. Heeft u dit jaar TOGS ontvangen, dan is ook… Read More


Blog

Bron: SRA – Publicatiedatum: 09-12-2021 De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten, een nieuwe ketenregeling, verbod op een proeftijd bij korte, tijdelijke contracten, verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, wijzigingen in de loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten en meer rechten voor uw payrollmedewerkers. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen… Read More


Blog

Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar? In de Special Eindejaarstips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daarnaast… Read More


Blog

Bron: SRA –  Laatste update: 15-11-2021  Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Tien praktische tips. Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.… Read More