Blog

Bron: SRA – Publicatiedatum: 23-08-2021 Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet. Zoals: Wat is het… Read More


Blog

Bron: SRA – Publicatiedatum: 19-08-2021 De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, onder andere vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken? Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over… Read More


Blog

Elk jaar wordt een minimum DGA salaris vastgesteld door de overheid. In 2021 is dit vastgesteld op € 47.000 per jaar. Dit minimum salaris is bepaald, om ervoor te zorgen dat er niet eerst dividend wordt uitgekeerd voordat er minimaal € 47.000 aan salaris is uitgekeerd. Dit omdat het uitkeren van dividend lager is belast… Read More


Blog

Er bestaan mogelijkheden om belastingvrij te schenken aan bijvoorbeeld uw (stief-/pleeg-)kinderen. Dit kan interessant zijn als u uw (klein)kinderen wilt helpen. Tegelijkertijd kunt u hiermee zorgen dat nabestaanden minder erfbelasting hoeven te betalen als u zou komen te overlijden. Er bestaan eenmalige vrijstellingen, waarmee u eenmalig een hoog bedrag kunt schenken voor bijvoorbeeld een dure… Read More


Blog

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijk- of werkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar. U vraagt de subsidie aan het eind van het studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Extra subsidie specifieke sectoren… Read More


Blog

Hoewel de aanvraagperiode officieel is verstreken, is het alsnog mogelijk NOW aan te vragen voor perioden vanaf oktober 2020. Met terugwerkende kracht NOW aanvragen kan alleen als u  TVL hebt ontvangen.  Onlangs is bekendgemaakt dat de TVL vanaf de derde aanvraagperiode NOW (oktober 2020) toch niet meetelt als omzet. Door het niet meetellen van de… Read More


Blog

Bron: SRA – Publicatiedatum: 14-06-2021 Het kabinet heeft de premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) bekend gemaakt. De premieverlaging is de compensatie die geboden wordt vanwege het schrappen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Schrappen BIK Eerder maakte het kabinet bekend dat de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar geschrapt wordt. Dit… Read More


Blog

Omdat het voor studenten (mede door de coronacrisis) moeilijk kan zijn een stageplaats of leerwerkplek te vinden, heeft de provincie Drenthe een subsidieregeling in het leven geroepen voor MBO-studenten die een BOL- of BBL-opleiding volgen. De werknemer moet in Drenthe wonen en na 22 april 2021 in dienst treden of zijn getreden. Daarnaast is er… Read More


Blog

Bron: SRA – Publicatiedatum: 03-05-2021 Een werkgever moet de werknemer tijdig infomeren over de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Doet hij dat niet, dan blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen ze niet per 1 juli 2021. Iedere werknemer heeft recht op vier weken vakantie op jaarbasis. Het gaat hier om… Read More


Blog

Bron: SRA – Publicatiedatum: 25-05-2021 Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op… Read More