Geen categorie

Geen categorie

Vanaf nu kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden aangevraagd. Dit betreft een belastingvrije tegemoetkoming om vaste materiële kosten te kunnen betalen. Uw bedrijf komt hiervoor in aanmerking als er sprake is van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis, in de periode van juni t/m september. Verder is de doelgroep van deze regeling dezelfde als… Read More


Geen categorie

Bron: SRA – Publicatiedatum: 01-07-2020 Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer gebruikt. Mondkapjes verplicht in openbaar vervoer Mondkapjes zijn sinds 1 juni 2020 verplicht voor degenen die gebruik maken van het openbaar… Read More


Geen categorie

Heeft u vanwege de coronacrisis in maart bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingschulden aangevraagd, dan verloopt dit binnenkort. Heeft u langer uitstel nodig? Dan kunt u verlenging van uitstel aanvragen. Uitstel van betaling Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is een van de middelen waarmee het kabinet ondernemers tegemoetkomt vanwege de coronacrisis. Vanaf 16 maart… Read More


Geen categorie

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij). U kunt dit nog aanvragen tot uiterlijk vrijdag 26 juni 17.00 uur! Voorwaarden Er gelden verschillende voorwaarden om van de regeling gebruik te kunnen maken. Zo moet… Read More


Geen categorie

Publicatiedatum: 22-06-2020 De compensatie voor gederfd omzetverlies voor aanbieders van langdurige zorg is verlengd. De compensatie was eerder al verlengd tot 1 juli. Nu wordt deze tot 1 augustus 2020 verlengd voor instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september 2020 voor verpleeghuizen. Doorlopende kosten De compensatie is een vergoeding voor de doorlopende kosten die zorgaanbieders moeten… Read More


Geen categorie

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet werkgevers stimuleren meer werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal overeengekomen uren, dan voor werknemers met een flexibel contract. Wel medewerkers vast… Read More


Geen categorie

Al ruim 3 maanden hebben we te maken met maatregelen rondom corona en moeten we ons aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’. Er zijn in onze regio verschillende initiatieven gestart om lokale ondernemers te steunen. Ook blijken veel ondernemers zelf erg vindingrijk en vinden ze creatieve manieren waarop ze weten in te spelen op de situatie.… Read More


Geen categorie

Vanaf eind juni kunt u een aanvraag indienen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Met deze regeling kunnen bedrijven, die meer dan 30% omzetverlies hebben, tot € 50.000 bijdrage ontvangen voor het betalen van de vaste lasten. Dit is het maximale totaalbedrag over de periode juni t/m september.   Voorwaarden Om aan de regeling… Read More


Geen categorie

De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit. NOW-regeling Bedrijven kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven… Read More