Geen categorie

Januari 2022 Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteerde de coalitie in december het regeerakkoord. Dit zijn een aantal voorgenomen wijzigingen voor ondernemers: De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd. Tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 360,- verlaagd. Hierdoor wordt het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleind. De beoogde grens… Read More


Geen categorie

Bij een scheiding heeft u in principe recht op de helft van het pensioen van uw ex-partner dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Andersom geldt dat ook. Het kan ook dat u daar andere afspraken over maakt of al hebt gemaakt. Hoe zit dat met de oudedagsverplichting? Voor veel ondernemers was Pensioen… Read More


Geen categorie

Bron: SRA – Publicatiedatum: 07-12-2021 Heeft u dit jaar een bedrag ontvangen in het kader van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), dan is dit onbelast. Dat gold ook in 2020, toen u aanspraak kon maken op de TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en de opvolger TVL. Heeft u dit jaar TOGS ontvangen, dan is ook… Read More


Geen categorie

Bron: SRA – Publicatiedatum: 09-12-2021 De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten, een nieuwe ketenregeling, verbod op een proeftijd bij korte, tijdelijke contracten, verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, wijzigingen in de loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten en meer rechten voor uw payrollmedewerkers. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen… Read More


Geen categorie

Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar? In de Special Eindejaarstips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daarnaast… Read More


Geen categorie

Bron: SRA –  Laatste update: 15-11-2021  Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Tien praktische tips. Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.… Read More


Geen categorie

Bron: SRA – Publicatiedatum: 22-11-2021 Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt. Thuiswerkvergoeding € 2 per dag Het bedrag dat u vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken is… Read More


Geen categorie

Bron: SRA – Publicatiedatum: 09-11-2021 Als u dit jaar meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721 investeert, kunt u in aanmerking komen voor de extra aftrek op de winst voor kleinschalige investeringen (KIA). Door uw investeringen op het einde van dit jaar goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)… Read More


Geen categorie

Bron: SRA – Publicatiedatum: 15-11-2021 De Tweede Kamer steunt het plan om het toptarief in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verhogen. Dit bleek eerder bij de stemming over het belastingplan voor 2022. Het tarief stijgt in 2022 van 25% naar 25,8%. Lager tarief over langere schijf Het kabinet had al eerder voorgesteld het lage tarief… Read More


Geen categorie

Bron: SRA – Publicatiedatum: 06-10-2021  De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis. Dat de vrije ruimte in 2022 wordt beperkt, blijkt uit het Belastingplan 2022 dat met Prinsjesdag is gepresenteerd. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kan een werkgever zijn personeel… Read More