Nieuws

Publicatiedatum: 06-05-2020 Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk. Publiek belang Steun wordt verschaft indien het publieke belang van een bedrijf groot genoeg is, aldus het… Read More


Nieuws

Publicatiedatum: 06-05-2020 De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie. NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de… Read More


Nieuws

Publicatiedatum: 04-05-2020 Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen? Btw en annuleringen Wanneer prestaties niet door kunnen gaan en de btw-ondernemer bedragen aan zijn afnemer terugstort, dan heeft dit consequenties… Read More


Nieuws

Publicatiedatum: 01-05-2020 Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt. NOW op hoofdlijnen Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, de NOW, tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen… Read More


Nieuws

Publicatiedatum: 30-04-2020 Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten. Niet toegestaan Alhoewel… Read More


Nieuws

Publicatiedatum: 29-04-2020 Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden. 30% meer overuren? Wanneer de uren waarover loon wordt betaald (de… Read More


Nieuws

Publicatiedatum: 29-04-2020 De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het coronavirus, nog beter worden ondersteund. Verruiming BMKB-regeling De overheid staat via de BMKB-regeling (Borgstelling… Read More


Nieuws

Publicatiedatum: 28-04-2020 Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van Ark vrijdag 24 april bekendgemaakt. Tozo-regeling Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis,… Read More


Nieuws

Publicatiedatum: 24-04-2020 De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. NOW-regeling Via de NOW-regeling kunnen werkgevers bij een omzetverlies van minstens 20%, tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen… Read More