Nieuws

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijk- of werkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar. U vraagt de subsidie aan het eind van het studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Extra subsidie specifieke sectoren… Read More


Nieuws

Hoewel de aanvraagperiode officieel is verstreken, is het alsnog mogelijk NOW aan te vragen voor perioden vanaf oktober 2020. Met terugwerkende kracht NOW aanvragen kan alleen als u  TVL hebt ontvangen.  Onlangs is bekendgemaakt dat de TVL vanaf de derde aanvraagperiode NOW (oktober 2020) toch niet meetelt als omzet. Door het niet meetellen van de… Read More


Nieuws

Bron: SRA – Publicatiedatum: 14-06-2021 Het kabinet heeft de premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) bekend gemaakt. De premieverlaging is de compensatie die geboden wordt vanwege het schrappen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Schrappen BIK Eerder maakte het kabinet bekend dat de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar geschrapt wordt. Dit… Read More


Nieuws

Omdat het voor studenten (mede door de coronacrisis) moeilijk kan zijn een stageplaats of leerwerkplek te vinden, heeft de provincie Drenthe een subsidieregeling in het leven geroepen voor MBO-studenten die een BOL- of BBL-opleiding volgen. De werknemer moet in Drenthe wonen en na 22 april 2021 in dienst treden of zijn getreden. Daarnaast is er… Read More


Nieuws

Bron: SRA – Publicatiedatum: 03-05-2021 Een werkgever moet de werknemer tijdig infomeren over de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Doet hij dat niet, dan blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen ze niet per 1 juli 2021. Iedere werknemer heeft recht op vier weken vakantie op jaarbasis. Het gaat hier om… Read More


Nieuws

Bron: SRA – Publicatiedatum: 25-05-2021 Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op… Read More


Nieuws

Wanneer een bv minimaal 5% van de aandelen bezit in een andere bv is er sprake van een deelneming. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Hoe werkt de deelnemingsvrijstelling De deelnemingsvrijstelling houdt in dat indien de bv waarin wordt deelgenomen winst maakt, deze niet ook nog eens wordt belast bij de… Read More


Nieuws

Het kan fiscaal interessant zijn voor een DGA of aanmerkelijkbelanghouder (aandeelhouder met minimaal 5% aandeel) om geld te lenen van zijn of haar BV. Dit komt dan ook regelmatig voor. Er zijn natuurlijk spelregels waaraan de leenovereenkomst met de BV moet voldoen. In het kort komt het erop neer dat de overeenkomst voldoet aan gangbare… Read More


Nieuws

In elke organisatie komt het wel voor dat een medewerker niet voldoet aan de verwachtingen die u als werkgever van hem of haar had. Wellicht vindt u dat hij of zij een negatieve houding heeft, pikt hij of zij werkzaamheden toch niet zo snel op als u had verwacht of krijgt u via klanten klachten… Read More


Nieuws