Nieuws

update januari 2021: de deadline wordt in ieder geval verlengd tot 1 april 2021. — Tot nu toe was het nog toegestaan de vaste reiskostenvergoeding belastingvrij te blijven uitkeren, ook al gingen veel werknemers thuiswerken en hadden ze dus geen of weinig reiskosten meer. Werkgevers betaalden de reiskostenvergoeding vaak wel door als compensatie voor de… Read More


Nieuws

Wij kunnen u adviseren op het gebied van nalatenschapsplanning. Nalatenschapsplanning, oftewel estateplanning, is een veelomvattend onderwerp. Hierin kan onder meer het  ‘verblijvingsbeding’ aan de orde komen. Woont u samen, maar bent u niet getrouwd? Dan bent u niet elkaars erfgenamen. Met een verblijvingsbeding kunt u zorgen dat u toch automatisch eigenaar wordt van uw gezamenlijke… Read More


Nieuws

Wat gebeurt er als u komt te overlijden? U denkt er liever niet over na en verwacht ook niet dat het binnenkort gebeurt. Waarschijnlijk is dat ook niet zo. Maar áls het gebeurt, wilt u zorgen dat uw nabestaanden goed achterblijven en dat er zo min mogelijk erfbelasting moet worden afgedragen. Als dat goed geregeld… Read More


Nieuws

Het levenstestament is voor zowel particulieren als voor ondernemers heel zinvol, om vast te leggen wie uw zaken regelt als u dit zelf niet meer kunt en op welke manier u wilt dat deze zaken geregeld worden. Omdat u niet weet óf en wanneer u in een dergelijke situatie komt, is het aan te raden… Read More


Nieuws

Heeft u een of meerdere lijfrentepolissen die uitgekeerd mogen worden? En kunt u in de periode tot uw pensioen wat extra geld gebruiken? Dan kunt u kiezen voor een overbruggingslijfrente. Dit is een periodieke uitkering die de periode tot uw pensioen overbrugt. U mag voor overbruggingslijfrente alleen lijfrentekapitaal inleggen dat u heeft opgebouwd tot en… Read More


Nieuws

NOW 3.0 is een regeling voor werkgevers die een substantieel omzetverlies hebben als gevolg van de coronacrisis. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten. Tijdens de periode van NOW 3.1 wordt een omzetverlies van minimaal 20% gehanteerd; in de periodes daarna geldt een criterium van minimaal 30% omzetverlies. U kunt bij het UWV… Read More


Nieuws

Er bestaat een regeling om uw onderneming fiscaal zeer gunstig aan uw kinderen over te dragen, de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Er zijn plannen om deze regeling sterk te gaan versoberen. De BOR-regeling maakt bedrijfsoverdracht aantrekkelijk Onder de huidige BOR-regeling wordt u vrijwel volledig vrijgesteld van erf- en schenkbelasting bij het overdragen van uw bedrijf. Bij het… Read More


Nieuws

Beoordeel of een ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. U kunt namelijk in de vennootschapsbelasting uw verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende zes jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen met positieve inkomsten in box 1… Read More


Nieuws

Heeft u een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kunt u de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u een vervangingsvoornemen heeft en houdt. U kunt de herinvesteringsreserve in stand houden gedurende maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht.… Read More


Nieuws

Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimum investeringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401. Genoemd bedrag is € 100 hoger dan in 2019. Kleinere investeringen komen dus minder snel voor de extra aftrek in… Read More