Transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding bij ontslag

Indien werkgevers een transitievergoeding betaald hebben bij ontslag van werknemers wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, kunnen zij vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen. 

De voorwaarden voor het aanvragen van een dergelijke compensatie zijn:

  • Er moet sprake zijn van (gedeeltelijk) ontslag.
  • Wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (minimaal twee jaar).
  • De vergoeding moet tussen 1 juli 2015 en vóór 1 april 2020 zijn betaald.
  • De compensatie moet uiterlijk op 30 september zijn aangevraagd.

 

Ook transitievergoedingen die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan werknemers betalen vanwege ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid komen in aanmerking voor compensatie indien de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald en op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven. 

 

De HR-afdeling van Mulderij & Partners heeft inmiddels in beeld welke werkgevers in aanmerking komen voor de compensatieregeling en zal na 1 april contact opnemen met de betreffende werkgevers.