Coronacrisis: steunmaatregelen voor bedrijven

De coronamaatregelen worden regelmatig gewijzigd en aangevuld. Heeft u hulp nodig bij een aanvraag of om te bepalen voor welke regeling(en) u in aanmerking komt? Wij helpen u graag.

 

Sinds juni 2021 hebben wij geen nieuwsbrief corona meer uitgebracht.

 

Nieuwsbrief Corona juni 2021

Met de volgende onderwerpen:

 • NOW verlengd
 • TVL verlengd
 • Versoepeling afbetalen belastingschulden
 • Leningen via Tozo later terugbetalen
 • TONK (met terugwerkende kracht) verruimd
 • Fiscale versoepelingen verlengd
 • Kredietfaciliteiten
 • Sectorale maatregelen

Lees de nieuwsbrief hier.

 

 

 

 

Nieuwsbrief Corona januari 2021

Met de volgende onderwerpen:

 • Verbetering NOW-regeling
 • Forse verbetering TVL
 • Extra steun starters
 • Uitbreiding voorraadsubsidie
 • Versoepeling Tozo en invoering TONK
 • Versoepeling uitstel van belastingbetaling
 • Verruiming werkkostenregeling
 • Overige fiscale maatregelen
 • Maatregelen t.b.v. land- en tuinbouwsector

Lees de nieuwsbrief hier.

 

Eerdere nieuwsbrieven:

 

Nieuwsbrief Corona december 2020

Met de volgende onderwerpen:

 • Geen versobering NOW-regeling
 • Uitbreiding TVL
 • Tegemoetkoming TVL evenementenbranche
 • Wederom versoepeling uitstel van belastingbetaling
 • Introductie TONK
 • Uitbreiding overige fiscale maatregelen
 • Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche

Lees hem hier.

 

Nieuwsbrief Corona oktober 2020

Met de volgende onderwerpen:

 • Uitbreiding regeling TVL uitgelegd
 • TVL eenmalig ook voor andere sectoren
  • Extra subsidie horeca
  • Extra tegemoetkoming evenementenbranche
 • Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk
 • Verlenging kredietfaciliteiten
 • Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering
 • Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche
 • Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij
  • De loonkostensubsidie NOW 3.0
  • Uitstel van belastingbetaling tot en met 31 december
  • Tozo voor zelfstandig ondernemers
 • Gratis scholing en ontwikkeltrajecten