Coronacrisis: steunmaatregelen voor bedrijven

Op deze pagina leest u over de coronamaatregelen die de overheid neemt om bedrijven te steunen. Deze regelingen worden regelmatig gewijzigd en aangevuld.

Heeft u hulp nodig bij een aanvraag of om te bepalen voor welke regeling(en) u in aanmerking komt? Wij helpen u graag.

 

Nieuwsbrief Corona juni 2021

Met de volgende onderwerpen:

 • NOW verlengd
 • TVL verlengd
 • Versoepeling afbetalen belastingschulden
 • Leningen via Tozo later terugbetalen
 • TONK (met terugwerkende kracht) verruimd
 • Fiscale versoepelingen verlengd
 • Kredietfaciliteiten
 • Sectorale maatregelen

Lees de nieuwsbrief hier.

 

 

 

 

Nieuwsbrief Corona januari 2021

Met de volgende onderwerpen:

 • Verbetering NOW-regeling
 • Forse verbetering TVL
 • Extra steun starters
 • Uitbreiding voorraadsubsidie
 • Versoepeling Tozo en invoering TONK
 • Versoepeling uitstel van belastingbetaling
 • Verruiming werkkostenregeling
 • Overige fiscale maatregelen
 • Maatregelen t.b.v. land- en tuinbouwsector

Lees de nieuwsbrief hier.

 

Eerdere nieuwsbrieven:

 

Nieuwsbrief Corona december 2020

Met de volgende onderwerpen:

 • Geen versobering NOW-regeling
 • Uitbreiding TVL
 • Tegemoetkoming TVL evenementenbranche
 • Wederom versoepeling uitstel van belastingbetaling
 • Introductie TONK
 • Uitbreiding overige fiscale maatregelen
 • Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche

Lees hem hier.

 

Nieuwsbrief Corona oktober 2020

Met de volgende onderwerpen:

 • Uitbreiding regeling TVL uitgelegd
 • TVL eenmalig ook voor andere sectoren
  • Extra subsidie horeca
  • Extra tegemoetkoming evenementenbranche
 • Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk
 • Verlenging kredietfaciliteiten
 • Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering
 • Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche
 • Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij
  • De loonkostensubsidie NOW 3.0
  • Uitstel van belastingbetaling tot en met 31 december
  • Tozo voor zelfstandig ondernemers
 • Gratis scholing en ontwikkeltrajecten

 

Meer over:

 

Maatregelen voor uw fiscale situatie

Het is mogelijk uitstel van belastingbetaling aan te vragen. Dit kan onder andere voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting , verhuurderheffingen milieubelastingen. Lees meer.

 

 

 

Steun voor ondernemingen en zelfstandigen

Subsidie 1,5-meter maatregelen voor vrijetijdssector – deadline verlopen

Bent u ondernemer in de Drentse toeristische sector en investeert u in de noodzakelijke aanpassingen om uw bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kunt u 50% subsidie aanvragen. Het subsidie-bedrag moet tussen de € 1.000 en € 2.500 liggen.
U kunt uw aanvraag indienen via de site van SNN tot uiterlijk eind 2020. Wij kunnen u hierbij helpen. 

NOW: moet u terugbetalen of niet?

Heeft u de NOW aangevraagd? Het ontvangen voorschot kan afwijken van de definitieve berekening. Het is nu mogelijk om op simulatienow.nl te controleren of de ontvangen bedragen al dan niet juist zijn. Als blijkt dat het voorschot te hoog was, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Bij een te laag voorschot krijgt u een nabetaling. Wij kunnen u helpen bij het maken van de definitieve berekening.

Heeft u een accountantsverklaring nodig bij NOW?

Wij helpen u graag. Lees hier over de situaties waarin een accountantsverklaring vereist is.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Eind 2020 is de TVL uitgebreid. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Wij helpen u graag.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De Tozo is voor de derde keer verlengd en kan tot uiterlijk 1 april 2021 aangevraagd worden.

BMKB (Borgstelling MKB-kredieten)

Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft er meer over.

KCC (Klein Krediet Corona)

KCC is een regeling die overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen mogelijk maakt.  De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

 

Personeel

Januari 2021: Tips voor werkgevers en hr-medewerkers vindt u in de Special Lonen 2021.

 

 

Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden

Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer gebruikt. 01-07-2020

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels? 09-06-2020

Toch Steunmaatregel Voor Flexwerkers

Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten. 05-06-2020

Vergoeding Mondkapje Onbelast

Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen. 25-05-2020

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. 11-05-2020

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen? 07-05-2020

Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?

Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten. 30-04-2020

In 2020 Geen Herziening WW-Premie Bij Overwerk

Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden. 29-04-2020

 

Huurpanden

De verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de Minister voor Milieu en Wonen zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor huurders in deze tijden van crisis. Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen.

 

Pensioen

Als bestuurder bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde pensioenpremie. Als u niet in staat bent die premie te betalen, moet u het verzoek om uitstel van betaling (of de melding betalingsonmacht) zowel bij de belastingdienst als bij het pensioenfonds of de verzekeraar indienen.