DGA salaris

Elk jaar wordt een minimum DGA salaris vastgesteld door de overheid. In 2021 is dit vastgesteld op € 47.000 per jaar. Dit minimum salaris is bepaald, om ervoor te zorgen dat er niet eerst dividend wordt uitgekeerd voordat er minimaal € 47.000 aan salaris is uitgekeerd. Dit omdat het uitkeren van dividend lager is belast dan loon. Daarnaast bent u over salaris verschillende premies verschuldigd.

Voor wie geldt de plicht tot een DGA salaris?

Het DGA salaris is verplicht voor iedereen die 5% of meer aandelen van de BV bezit én in de BV werkzaam is. Als één van deze voorwaarden niet van toepassing is, geldt deze plicht dus niet.

In deze gevallen hoeft u niet aan het minimum DGA salaris te voldoen

Als er in een BV geen werkzaamheden worden verricht, zoals in een spaar-BV, is het DGA salaris niet van toepassing. Als de BV simpelweg (nog) geen of onvoldoende winst maakt om te voldoen aan het minimum DGA salaris, is het verstandig om met de Belastingdienst in contact te treden.  Daarnaast zijn er nog andere uitzonderingen, bijvoorbeeld als u aannemelijk kunt maken dat anderen in vergelijkbare dienstbetrekkingen een lager loon ontvangen of als u werkt voor een start-up. Wij lichten graag aan u toe welke situatie op u van toepassing is.

In sommige gevallen moet het DGA salaris hoger zijn dan € 47.000

Het DGA salaris moet minimaal 75% zijn van een vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbaar bedrijf, óf minimaal gelijk zijn aan het hoogste salaris van de werknemers in de vennootschap of een verbonden vennootschap. Dit kan dus een hoger bedrag zijn dat het minimum DGA salaris.

Betalen vanuit holding of werkmaatschappij?

Voor een DGA met een holding en een werkmaatschappij geldt dat het DGA salaris eenmaal van toepassing is. U heeft als DGA een arbeidsovereenkomst nodig, waarbij de holding doorgaans de partij is waarbij u in loondienst gaat. Daarnaast heeft u een managementovereenkomst nodig, waarin onder andere vastgelegd wordt welke taken u uitvoert voor de werkmaatschappij en welke managementvergoeding de holding hiervoor ontvangt.

Wilt u meer weten over het DGA salaris? Wat mag wel en wat mag niet, wat is verstandig om vast te leggen en welke plichten heeft u richting de Belastingdienst? Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact op voor meer informatie.

Frank Zoer
Accountant