Einde pensioen in eigen beheer, denk om uw externe verzekeringen!

Op Prinsjesdag is het definitieve wetsvoorstel ingediend omtrent het pensioen in eigen beheer: ‘De Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer.’ Dit houdt in dat er vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer mag worden opgebouwd.

 

Voor uw huidig opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer worden de volgende mogelijkheden geboden:

  • Afkopen pensioenaanspraken tegen fiscaal voordelige tarieven;
  • Het omzetten van uw pensioenvoorziening in eigen beheer in een oude dag spaarvoorziening;
  • Het premievrij maken van de pensioenregeling.

 

Mocht u (een deel) van uw pensioen extern verzekerd hebben bij een verzekeringsmaatschappij dan kunt u ervoor kiezen om dit terug te halen naar uw eigen B.V. Het is hierbij wel van belang dat dit gebeurt voor 1 januari 2017, omdat uw eigen B.V. vanaf deze datum niet meer wordt aangemerkt als wettelijk toegestane verzekeraar. Wanneer u besluit om uw pensioenvoorziening af te kopen, kan dit interessant zijn. Dit is tevens het geval als u kiest voor de oude dag spaarvariant.

 

Het is overigens niet mogelijk om te profiteren van de fiscale korting op het eventueel terughalen van extern verzekerd kapitaal, omdat de wet voorschrijft dat de fiscale waarde van de pensioenvoorziening in eigen beheer per 31 december 2015 in aanmerking wordt genomen. De datum van het terughalen van uw verzekering naar uw eigen B.V. ligt hier logischerwijs pas na.