Einde pensioen in eigen beheer

De kogel is door de kerk: pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Dit moet volgens de staatssecretaris op 1 januari 2017 gebeuren. Zoals het nu lijkt, komen er drie mogelijkheden:

  • De mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer af te kopen met een korting op de grondslag van 34,5% in 2017, 25% in 2018 en in 2019 nog 19,5%. Hierbij geldt de waarde van de voorziening ultimo 2015 bij deze afkoop. Afkoop betekent een gehele vrijval van de pensioenvoorziening ten gunste van het resultaat.
  • Het omzetten van de pensioenvoorziening in een spaarvariant voor de oude dag. Hierbij vervalt het nabestaandenpensioen. Van een vrijval van de voorziening is hier dus geen sprake. Het betreft slechts een omzetting.
  • Wanneer de partner niet instemt met bovenstaande opties dan moeten de eigen beheers aanspraken worden bevroren. Verdere opbouw in eigen beheer mag niet meer plaatsvinden. Dit betekent dat het reeds opgebouwde pensioen onveranderd blijft tot het moment van uitkeren.

 

Het wetsvoorstel is nog niet definitief aanvaard, maar dat er grote veranderingen aankomen, is een feit. Het maken van de juiste keuze is hierbij van groot belang, zodat u en/of uw partner later niet voor negatieve verrassingen komen te staan.