Extra belastingvrij schenken in 2021

Er bestaan mogelijkheden om belastingvrij te schenken aan bijvoorbeeld uw (stief-/pleeg-)kinderen. Dit kan interessant zijn als u uw (klein)kinderen wilt helpen. Tegelijkertijd kunt u hiermee zorgen dat nabestaanden minder erfbelasting hoeven te betalen als u zou komen te overlijden.

Er bestaan eenmalige vrijstellingen, waarmee u eenmalig een hoog bedrag kunt schenken voor bijvoorbeeld een dure studie, de aankoop van een eigen woning of aflossing van een hypotheek. Daarover leest u meer in dit artikel

Daarnaast kunt u jaarlijks kleinere belastingvrije schenkingen doen. Het bedrag dat u belastingvrij mag schenken is in 2021 tijdelijk verruimd ten opzichte van 2020. Dit vanwege de coronacrisis. De gedachte hierachter is dat particuliere geldschieters ondernemers extra kunnen steunen. De bedoeling is dat de vrijstellingsbedragen vanaf 2022 weer verlaagd worden met € 1.000.

Dit zijn de vrijstellingsbedragen voor 2021:

  • Voor schenkingen aan uw kinderen € 6.604.
  • Voor schenkingen aan kleinkinderen en aan anderen (derden) € 3.244.

Heeft u nog vragen over (belastingvrij) schenken? Neem gerust contact met ons op. 

Mr. Laura de Waard
Fiscaal jurist