Financieringsaanvraag

Voor de aanvraag van een zakelijke financiering is het tegenwoordig niet meer voldoende om de jaarrekening van het afgelopen jaar in te leveren. Door de kredietcrisis zullen financieringsinstellingen meer van u vragen.

Aan de hand van prognoses zal er een financieringsbehoefte ontstaan. Samen met u bekijken wij de mogelijkheden voor het aantrekken van een financiering, waarbij wij ook de mogelijkheden zullen beoordelen van alternatieve financieringsbronnen, zoals onder andere crowdfunding.