Fiscale eenheid kan belastingvoordeel opleveren

Als er sprake is van een fiscale eenheid, kunnen meerdere ondernemingen gezamenlijk een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Daarvoor moet de moedermaatschappij wel minimaal 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij in handen hebben. Beiden moeten daarvoor eenmalig een verzoek indienen.

 

Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan de volgende voordelen opleveren:

  • Er hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend.
  • Onderlinge resultaten van de B.V.’s in de fiscale eenheid kunnen direct (binnen het jaar) worden verrekend.
  • Bij binnen concern verhuurde zaken (of ter beschikking gestelde zaken) komt de investeringsaftrek te vervallen, binnen een fiscale eenheid gaat dit wel goed.
  • De resultaten op onderlinge transacties hoeft pas tot uitdrukking te worden gebracht als de goederen de fiscale eenheid verlaten.

 

Er kleven ook nadelen aan, zoals:

  • Iedere vennootschap is binnen de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid.
  • Het maximale bedrag met het opstaptarief voor de vennootschapsbelasting schijf wordt sneller bereikt.

Nadeel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (cumuleert) doordat investeringen moeten worden opgeteld en bij hogere investeringen het percentage daalt en sneller het maximum wordt bereikt.