Fusie of overname in Hoogeveen (Drenthe)

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf ter overname aanbieden

Wilt u uw bedrijf verkopen? Hoe zorgt u dat u niet teveel, maar ook niet te weinig vraagt? Wat is uw bedrijf waard? Hoe bepaalt u de waarde van uw bedrijf? Onze specialisten hebben veel ervaring in bedrijfswaardering. Door hun kennis van de markt, periodieke trainingen over dit onderwerp en actuele ervaring met bedrijfsovernames kunnen zij u goed adviseren en begeleiden in alle stappen die u neemt in dit proces.

Een bedrijf overnemen

Ook als u aan de andere kant van het proces staat, kunnen wij u vertegenwoordigen. Hoe pakt u dit aan? Kunt u de overname financieren en hoe doet u dat? Hoe bepaalt u de goodwill? Is het wellicht verstandig te kiezen voor een geleidelijke overname en zo ja, hoe organiseert u dit? Ook kunnen wij bemiddelen in de onderhandeling. Het is goed dit uit te besteden, zodat de relatie goed blijft, maar u wel het optimale resultaat behaalt. Met hun ervaring kunnen onze adviseurs samen met u de beste strategie bepalen voor de onderhandeling.

Fuseren

Een fusie vindt vaak plaats vanwege de economische en strategische voordelen die het oplevert. Behalve dat een fusie op papier een mooi resultaat moet opleveren, is het ook van groot belang dat de ondernemers en het personeel de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Onze adviseurs kunnen u helpen inzichtelijk te maken in hoeverre een fusie een interessante mogelijkheid is en u begeleiden bij de te nemen stappen.

Informatiememorandum samenstellen

In een informatiememorandum, oftewel een verkoopmemorandum, wordt belangrijke informatie van een te koop staand bedrijf gepresenteerd. Voor onze klanten maken wij doorgaans twee varianten: een algemeen informatiememorandum, voor een eerste kennismaking, en een gedetailleerd informatiememorandum, indien een partij oprechte interesse toont. In een informatiememorandum wordt vaak informatie opgenomen die het bedrijf beschrijven, de activiteiten van het bedrijf, de medewerkers en de doelgroep, de juridische structuur en de financiële informatie. De verwachtingen voor de toekomst worden erin opgenomen en er wordt een overnamevraagprijs genoemd. Het informatiememorandum kunnen wij voor u opstellen, indien u uw bedrijf ter overname wilt aanbieden.

Grote overname melden bij ACM

Een grotere bedrijfsovername moet gemeld worden bij de Autoriteit Consument & Markt. Dit is om te controleren of bedrijven die samengaan niet te veel macht krijgen. Het doel hiervan is concurrenten en consumenten te beschermen, in overeenstemming met de Mededingingswet.

Managementovereenkomst bij overname

Bij een bedrijfsovername wordt vaak bedongen dat de verkoper na de bedrijfsovername een periode gaat werken voor het verkochte bedrijf. Ook de koper gaat na de bedrijfsovername vaak via zijn BV werken voor het gekochte bedrijf. Het is van belang hiervoor een goede managementovereenkomst op te stellen. Dit moet op zo’n manier, dat deze achteraf niet door de Belastingdienst of het UWV wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en daardoor leidt tot een flinke kostenpost voor de opdrachtgever. Wij helpen u met het opstellen van een managementovereenkomst op de juiste manier, zodat u achteraf geen financiële schade lijdt.

Arbeidsovereenkomsten bij overname of fusie

Hoe zit het met arbeidsovereenkomsten van uw medewerkers na een overname of fusie? Mag u arbeidsvoorwaarden wijzigen en op elkaar afstemmen? Welke rechten en mogelijkheden heeft u en met welke rechten van uw medewerkers heeft u rekening te houden? Dit proces kunnen we begeleiden, om voor alle partijen tot een goed resultaat te komen.

Juridisch advies bij overname of fusie

Bij een bedrijfsovername of fusie heeft u een waterdicht contract nodig, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Alle aspecten zoals prijs, personeel, voorwaarden, etcetera nemen wij mee om u zo goed mogelijk te voorzien van juridisch advies bij een fusie of bedrijfsovername.