Hoe winstgevend is uw onderneming?

In navolging op de verbetering van de winstgevendheid zullen wij u in deze column meer uitleg geven over de ratio rentabiliteit. De rentabiliteit, ook wel winstgevendheid genoemd, is van belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Een te lage rentabiliteit belemmert de investeringen, groei en ontwikkeling van uw bedrijf.

 

Verband financiële resultaat en het geïnvesteerde vermogen

De rentabiliteit laat het verband zien tussen het financiële resultaat van je onderneming en het geïnvesteerde vermogen. Met andere woorden, de rentabiliteitsratio’s laten zien of het door u gebruikte vermogen effectief wordt gebruikt. Door de rentabiliteit te berekenen, krijgt u inzicht in wat elke geïnvesteerde euro uiteindelijk oplevert. Is de opbrengst per geïnvesteerde euro over langere tijd onvoldoende dan zullen investeerders niet langer bereid zijn hun geld in de onderneming te investeren waardoor het bestaansrecht van  de onderneming in gevaar komt. De winst van de onderneming moet  dus over langere tijd groot genoeg zijn om de investeerders dividend of interest uit te keren.

 

Rentabiliteit totaal vermogen

De rentabiliteit van het totale vermogen wordt als volgt berekend:

(winst voor rente en belasting/ totaal vermogen) * 100%

Doordat het een verhoudingsgetal is, is de hoogte van het vermogen niet van belang. De norm voor de rentabiliteit totaal vermogen ligt tussen de 8 en 13 procent.

Bij een natuurlijk persoon zal bij deze ratio het ondernemersloon gecorrigeerd moeten worden op de nettowinst en wordt de formule voor de berekening als volgt: ((winst voor rente en belasting -/- ondernemersloon)  / totaal vermogen) * 100%

 

Rentabiliteit eigen vermogen

De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt als volgt berekend:

(nettowinst/ eigen vermogen) * 100%

Dit is de indicator voor de winstgevendheid van de onderneming. Afhankelijk van de marktrente mag het rendement op het eigen vermogen niet minder zijn dan 3%. Indien dit wel het geval is, kunt u zich afvragen of het wellicht verstandiger is om uw geld weg te zetten op de bank en of u voor dit rendement wel de ondernemersrisico’s wilt dragen.

Bij een natuurlijk persoon zal bij deze ratio het ondernemersloon gecorrigeerd moeten worden op de nettowinst en wordt de formule voor de berekening als volgt: ((nettowinst -/- ondernemersloon) / eigen vermogen) * 100%

 

Rentabiliteit vreemd vermogen

De rentabiliteit van het vreemd vermogen wordt als volgt berekend:

(rente/ vreemd vermogen) * 100%

Deze ratio geeft feitelijk weer wat de gemiddelde financieringslasten zijn over het totaal uitstaande vreemde vermogen. Wanneer dit percentage te hoog is en uw resultaten goed zijn, kunt u een herfinanciering van uw schulden overwegen.

Indien u uw onderneming wilt laten analyseren, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Jeffrey Zomer
AA-accountant & Fiscalist