Inkomensondersteuning Tozo kunt u nu met terugwerkende kracht aanvragen

De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die vanwege corona in moeilijkheden zijn gekomen. De regeling kan zorgen voor inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. U komt in aanmerking als uw inkomen onder het sociaal minimum is gekomen. Voor stellen is de ondersteuning maximaal € 1.500 en voor alleenstaanden € 1.050.

Met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021

Omdat het door wisselende inkomsten soms moeilijk is vast te stellen of u onder het sociaal minimum komt, kan de Tozo 3 vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Dit kan vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin u de aanvraag doet.

Voorwaarden aanvraag

Om te bepalen of u in aanmerking komt, moet u uw inkomen bepalen. Hierbij telt uw inkomen mee, maar bijvoorbeeld ook het inkomen van uw partner en andere inkomsten zoals alimentatie. Ook geeft u een verklaring af aan de gemeente, waarin u aangeeft dat u de gemeente informeert welke steun u van de overheid heeft gekregen in de 2 voorgaande belastingjaren. Voor de lening van bedrijfskapitaal geldt het inkomen van uw partner overigens niet mee.

Hulp bij aanvraag Tozo

Wij kunnen u helpen met uw Tozo-aanvraag. Door van tevoren de aanvraag op de juiste manier te doen, voorkomt u vervelende verrassingen zoals het moeten terugbetalen van inkomensondersteuning achteraf. Neem contact op met uw relatiebeheerder.

 

Wilfred Stuiver
Relatiebeheerder en fiscalist