Investeren of niet?

Bij investeringsbelissingen moet de noodzaak van investeren altijd voorop staan. Bovendien moet u kijken naar de gevolgen van de investering voor uw bedrijf. Welke gevolgen heeft het onder andere voor uw liquiditeiten? Maar ook: welke gevolgen heeft het voor uw personeel qua bezetting en scholing? Naast de cijfers moet u dergelijke organisatorische aspecten meenemen in uw overwegingen.

 

Vanuit onze ervaring zien we vaak dat investeringen te rooskleurig worden berekend. Vandaar de vraag die wij ook altijd zullen stellen: moet u wel investeren? Kunt u niet efficiënter werken? Heeft u dat al onderzocht? Wij maken graag berekeningen voor u, maar wijzen u ook graag op andere mogelijkheden die er zijn.

 

Bij de wijze van financiering van de investering is het van belang dat de vorm en looptijd van de financiering passen bij de investering en de afschrijving. Tevens heeft het de voorkeur om aflossing en opbrengsten te laten samenvallen, zodat geen liquiditeitsproblemen ontstaan.

 

Qua fiscale voordelen kan gedacht worden aan toepassing van een extra aftrekpost middels investeringsaftrek (KIA, MIA, EIA) of aan methodes om de afschrijving naar voren te halen of juist uit te stellen (VAMIL/WASO). Daarnaast kunt u wellicht in aanmerking komen voor  een subsidie of korting op de loonbelasting.