Jan Mulderij en Naushad Ishaak geslaagd voor opleiding Persoonlijke Financiële Planning

Collega’s Jan Mulderij en Naushad Ishaak zijn geslaagd voor hun examen van de opleiding Persoonlijk Financiële Planning. Beide heren hebben het eindcijfer (een 8) van het eindexamen ontvangen en zijn daarmee gediplomeerd Financieel Planner.

Onderdeel van financiële planning is het in kaart brengen van de financiële situatie en het plannen van de financiële toekomst. Het inkomen, de uitgaven en het vermogen worden met elkaar in verband gebracht en op een tijdlijn geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld het huwelijk en eventuele erfenissen.

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • uw loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • uw pensioenopbouw;
  • uw woonlasten en de waarde van uw woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner.

 

Mulderij & Partners zet hiermee in op een verbreding van het dienstenpakket en heeft inmiddels ook al geïnvesteerd in de nodige software. Hierdoor zijn wij in staat het hele proces van inkomens– en vermogensstructurering voor u uit te voeren, te adviseren of (indien nodig) de juiste specialist erbij betrekken.