Kwaliteit

U moet kunnen vertrouwen op de juiste informatie, zodat u indien noodzakelijk direct kunt bijsturen. Kwaliteit is in ons vak dan ook erg belangrijk. Wij zijn als accountantskantoor zijn verbonden aan de gedrags- en beroepsregels voor accountants, welke zijn opgelegd door de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA).

Ons kantoor is aangesloten bij SRA, een netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland. SRA staat voor kwaliteit en om het SRA-keurmerk te mogen dragen, moet aan hoogwaardige kwaliteitseisen voldaan worden.

Daarnaast staat onze dochteronderneming M&P Audit B.V. onder toezicht van de AFM. Vanuit M&P Audit B.V. voeren wij de accountantscontroles uit, waar zeer strenge (kwaliteits-)eisen aan ten grondslag liggen. M&P Audit B.V. heeft de toetsingen van de AFM doorstaan en beschikt dan ook over een zogenoemde Wta-vergunning.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone