Lean and green

Mulderij & Partners geeft zelf graag het goede voorbeeld voor milieuverbetering. Daarom is ons kantoor zoveel mogelijk energieneutraal. Daarnaast heeft ons kantoor de Lean and Green Award ontvangen, waarmee we laten zien ons actief in te spannen voor een duurzamere mobiliteit.

Mulderij & Partners heeft zich als doel gesteld haar CO2 uitstoot wat betreft woon-werkverkeer ten opzichte van 2013 met minimaal 25% te verminderen.

Dit doen we onder andere door:

  • rijden op groene brandstoffen (GreenStar 95 en BioSmart) met meer dan 10% minder CO2 uitstoot
  • stimuleren per fiets naar kantoor te komen in plaats van per auto
  • een deel van het personeel kan gedeeltelijk thuis gaan werken via een speciaal ontwikkeld backoffice systeem dat overal toegankelijk is