Levenstestament: u houdt de regie

Het levenstestament is voor zowel particulieren als voor ondernemers heel zinvol, om vast te leggen wie uw zaken regelt als u dit zelf niet meer kunt en op welke manier u wilt dat deze zaken geregeld worden. Omdat u niet weet óf en wanneer u in een dergelijke situatie komt, is het aan te raden tijdig een levenstestament op te stellen. Zo houdt u zelf de regie over wat er met u – en eventueel uw bedrijf – gebeurt.

Wat gebeurt er met uw bedrijf in een onverwachte situatie? Bijvoorbeeld als u voor kortere of langere tijd uitvalt en tijdelijk niet in staat bent om beslissingen te nemen? Grote kans dat uw bedrijf dan een tijd stuurloos is. Dit kunt u voorkomen door in een levenstestament vast te leggen hoe u dit geregeld wilt hebben. Met een levenstestament zorgt u dus voor continuïteit van uw bedrijf.

Een levenstestament voor het voortzetten van uw bedrijf

In een levenstestament legt u zaken vast voor het geval er zich tijdens uw leven onvoorziene situaties voordoen. In de wet is er weinig geregeld wat betreft de voortzetting van uw bedrijf. Zorg dus dat u zelf in een levenstestament vastlegt hoe u wilt dat uw bedrijf wordt gerund indien u voor kortere of langere tijd wegvalt. Wie neemt namens u de beslissingen? Hoe wilt u dat het bedrijf voortgezet wordt? Wilt u dat er toezicht gehouden wordt op de manier waarop leiding gegeven wordt? Op welke manier en door wie? Dit kunt u allemaal in het levenstestament vastleggen.

Levenstestament DGA

Als u DGA bent, kan een levenstestament erg zinvol zijn. Behalve voor het behartigen van uw zakelijke belangen, kunt u ook iemand aanwijzen voor het behartigen van uw privé financiële en/of medische zaken. Dit kunnen uiteraard verschillende personen zijn.

Levenstestament aandeelhouder

Bent u aandeelhouder in een bedrijf? Mogelijk is er iets in de statuten vastgelegd over een situatie waarin u tijdelijk uw taken niet kunt uitoefenen. Afhankelijk hiervan kunt u een ander (al dan niet in beperkte mate) een volmacht geven om uw taken in uw afwezigheid over te nemen.

Levenstestament bij maatschap of vof

Bent u ondernemer in een maatschap of vennootschap onder firma? Afhankelijk van de specifieke situatie is het wel of niet mogelijk een volmacht te geven.

U kunt heel specifiek volmachten geven

U hoeft niet voor alles een volmacht te geven. In het levenstestament kunt u volmachten per persoon geven voor heel specifieke zaken. Bijvoorbeeld een volmacht om investeringen te doen, statuten te mogen wijzigen of de rechtsvorm van het bedrijf aan te kunnen passen.

Hulp bij opstellen levenstestament

Heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste keuzes voor uw levenstestament? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Frank Zoer
AA-accountant/Relatiebeheerder