Liquidatieverliesregeling 2021

Wanneer een bv minimaal 5% van de aandelen bezit in een andere bv is er sprake van een deelneming. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Hoe werkt de deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling houdt in dat indien de bv waarin wordt deelgenomen winst maakt, deze niet ook nog eens wordt belast bij de aandeelhouder bv. Er hoeft dan niet twee keer vennootschapsbelasting te worden betaald over dezelfde winst. Omgekeerd is het ook zo dat indien de deelneming verlies lijdt dat de aandeelhouder bv dit verlies niet kan aftrekken van haar winst. Hier is echter een uitzondering op: een liquidatieverlies.

Liquidatieverlies

Wanneer het dusdanig slecht gaat met een deelneming kan er worden besloten om deze bv op te heffen (oftewel te liquideren). De aandeelhouder bv mag dan een liquidatieverlies in aftrek brengen op haar eigen winst. Een liquidatieverlies is het saldo van het ‘opgeofferde bedrag’ verminderd met liquidatie-uitkeringen.

Opgeofferde bedrag

Het opgeofferde bedrag bestaat uit de verkrijgingsprijs van de aandelen, vermeerderd met eventuele latere (informele) kapitaalstortingen. Kapitaalterugbetalingen komen hierop in mindering.

Een kapitaalstorting kan ook plaatsvinden door een lening of rekening-courantvordering op de deelneming om te zetten in informeel kapitaal (of agio). Voor meer hierover verwijzen wij u naar deze column.

Liquidatie-uitkeringen

De positieve voordelen die de aandeelhouder bv van de deelneming ontvangt in het jaar van staken door de deelneming worden liquidatie-uitkeringen genoemd. Dit geldt ook voor de ontvangen voordelen in de voorgaande (minimaal) vijf jaren en de jaren na het jaar van staken.

Beperkingen liquidatieverliesregeling vanaf 1 januari 2021

De liquidatieverliesregeling is vanaf 1 januari 2021 iets beperkter geworden, echter blijft het nog steeds een aantrekkelijke regeling, zeker voor het MKB. De ingevoerde beperkingen gelden met name voor liquidatieverliezen van boven de € 5 miljoen.

Informatie liquidatieverliesregeling

Wilt u meer weten over de liquidatieverliesregeling? Neemt u dan contact met ons op.

Naushad Ishaak
Financieel planner