Loonkostensubsidies

Bij veel ondernemingen is het personeel de grootste kostenpost. Mogelijkheden om hierop te besparen zijn er echter legio, te denken valt bijvoorbeeld aan diverse loonkostensubsidies.

Bent u van plan om nieuw personeel aan te trekken dan zou u kunnen overwegen een werknemer uit een uitkeringssituatie aan te nemen. U kunt hier dan, onder voorwaarden, gedurende 3 jaar een korting op de te betalen loonbelasting ontvangen.

Ook zijn voor veel opleidingen subsidiemogelijkheden in de vorm van subsidie praktijkleren.

Wij helpen u ook op het gebied van: