Coronamaatregelen: continu inspelen op veranderende regelgeving

April 2021

Een aantal van onze relaties moet helaas gebruik maken van de steunmaatregelen die vanwege corona in het leven zijn geroepen. De regelgeving en de voorwaarden van de regelingen wijzigen steeds. Wij volgen dit op de voet, om zo snel mogelijk in te spelen op veranderende regelgeving.

 

 

TVL Q1 2021
Tegemoetkoming Vaste Lasten
Aanvragen vóór 18 mei 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor MKB-ondernemers is nu voor vrijwel alle SBI-codes opengesteld. Bedrijven die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% minder omzet hebben dan in dezelfde periode van 2019, komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast moet er sprake zijn van minimaal € 1.500 vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021 en moet het bedrijf vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en met SBI-code ingeschreven bij de KvK.
Het subsidiepercentage van deze regeling is 85% van het omzetverlies en gaat om een bedrag tussen de € 1.500 en € 330.000 (vanaf 250 werknemers geldt € 400.000 als bovengrens). Onze adviseurs helpen graag bij de berekening van deze subsidie.

VGD
Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel
Aanvragen vóór 18 mei 2021

Als u in aanmerking komt voor en TVL en de voor de VGD vastgestelde SBI-codes, kan de VGD worden aangevraagd. De aanvraag hiervoor gaat tegelijk met de TVL Q1 2021. Het subsidiepercentage is 21% bovenop het percentage dat van de TVL. Omdat het subsidiepercentage TVL 85% is, komt de VGD neer op 17,8% extra subsidie. Het maximale subsidiebedrag van de VGD is € 200.000.

NOW 3.3
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Aanvragen vóór 13 juni 2021

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en de overheidsmaatregelen kampen met een omzetverlies van ten
minste 20%. Met een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De maximale vergoeding in de loonkosten is bij NOW 3.3 85%; in eerdere NOW-regelingen was dit 80%. Wij onderzoeken graag voor u of u in aanmerking komt voor deze regeling.

BELASTINGDIENST
Betalingsregeling

Tot en met 30 juni 2021 kunt u bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld heeft u daarvoor een verklaring nodig van een accountant. Met dit uitstel kunt u gebruik maken van een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 oktober 2021.

TOZO 4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Sinds 1 april kan deze uitkering worden aangevraagd; voor deze regeling geldt onder andere dat er voor het toekennen van een uitkering géén sprake is van een vermogenstoets. Het partnerinkomen wordt wel getoetst. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van het inkomen van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt , komt u niet in aanmerking voor Tozo.

TONK
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Als u als ondernemer als gevolg van coronamaatregelen noodzakelijke kosten niet meer kunt betalen, kunt u TONK aanvragen. Het gaat hier om woonlasten zoals huur- of hypotheekkosten, kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. De TONK wordt aangevraagd bij de gemeente.

 

Lees hier meer artikelen.

 

Meld u aan voor Mulderij Dichtbij

Bovenstaand artikel komt uit onze periodieke nieuwsbrief Mulderij Dichtbij.

Wilt u deze ontvangen? Meld u hier aan:


 

April 2021

Een aantal van onze relaties moet helaas gebruik maken van de steunmaatregelen die vanwege corona in het leven zijn geroepen. De regelgeving en de voorwaarden van de regelingen wijzigen steeds. Wij volgen dit op de voet, om zo snel mogelijk in te spelen op veranderende regelgeving.

 

 

TVL Q1 2021
Tegemoetkoming Vaste Lasten
Aanvragen vóór 18 mei 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor MKB-ondernemers is nu voor vrijwel alle SBI-codes opengesteld. Bedrijven die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% minder omzet hebben dan in dezelfde periode van 2019, komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast moet er sprake zijn van minimaal € 1.500 vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021 en moet het bedrijf vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en met SBI-code ingeschreven bij de KvK.
Het subsidiepercentage van deze regeling is 85% van het omzetverlies en gaat om een bedrag tussen de € 1.500 en € 330.000 (vanaf 250 werknemers geldt € 400.000 als bovengrens). Onze adviseurs helpen graag bij de berekening van deze subsidie.

VGD
Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel
Aanvragen vóór 18 mei 2021

Als u in aanmerking komt voor en TVL en de voor de VGD vastgestelde SBI-codes, kan de VGD worden aangevraagd. De aanvraag hiervoor gaat tegelijk met de TVL Q1 2021. Het subsidiepercentage is 21% bovenop het percentage dat van de TVL. Omdat het subsidiepercentage TVL 85% is, komt de VGD neer op 17,8% extra subsidie. Het maximale subsidiebedrag van de VGD is € 200.000.

NOW 3.3
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Aanvragen vóór 13 juni 2021

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en de overheidsmaatregelen kampen met een omzetverlies van ten
minste 20%. Met een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De maximale vergoeding in de loonkosten is bij NOW 3.3 85%; in eerdere NOW-regelingen was dit 80%. Wij onderzoeken graag voor u of u in aanmerking komt voor deze regeling.

BELASTINGDIENST
Betalingsregeling

Tot en met 30 juni 2021 kunt u bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld heeft u daarvoor een verklaring nodig van een accountant. Met dit uitstel kunt u gebruik maken van een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 oktober 2021.

TOZO 4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Sinds 1 april kan deze uitkering worden aangevraagd; voor deze regeling geldt onder andere dat er voor het toekennen van een uitkering géén sprake is van een vermogenstoets. Het partnerinkomen wordt wel getoetst. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van het inkomen van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt , komt u niet in aanmerking voor Tozo.

TONK
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Als u als ondernemer als gevolg van coronamaatregelen noodzakelijke kosten niet meer kunt betalen, kunt u TONK aanvragen. Het gaat hier om woonlasten zoals huur- of hypotheekkosten, kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. De TONK wordt aangevraagd bij de gemeente.

 

Lees hier meer artikelen.

 

Meld u aan voor Mulderij Dichtbij

Bovenstaand artikel komt uit onze periodieke nieuwsbrief Mulderij Dichtbij.

Wilt u deze ontvangen? Meld u hier aan:


 

April 2021

Een aantal van onze relaties moet helaas gebruik maken van de steunmaatregelen die vanwege corona in het leven zijn geroepen. De regelgeving en de voorwaarden van de regelingen wijzigen steeds. Wij volgen dit op de voet, om zo snel mogelijk in te spelen op veranderende regelgeving.

 

 

TVL Q1 2021
Tegemoetkoming Vaste Lasten
Aanvragen vóór 18 mei 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor MKB-ondernemers is nu voor vrijwel alle SBI-codes opengesteld. Bedrijven die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% minder omzet hebben dan in dezelfde periode van 2019, komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast moet er sprake zijn van minimaal € 1.500 vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021 en moet het bedrijf vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en met SBI-code ingeschreven bij de KvK.
Het subsidiepercentage van deze regeling is 85% van het omzetverlies en gaat om een bedrag tussen de € 1.500 en € 330.000 (vanaf 250 werknemers geldt € 400.000 als bovengrens). Onze adviseurs helpen graag bij de berekening van deze subsidie.

VGD
Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel
Aanvragen vóór 18 mei 2021

Als u in aanmerking komt voor en TVL en de voor de VGD vastgestelde SBI-codes, kan de VGD worden aangevraagd. De aanvraag hiervoor gaat tegelijk met de TVL Q1 2021. Het subsidiepercentage is 21% bovenop het percentage dat van de TVL. Omdat het subsidiepercentage TVL 85% is, komt de VGD neer op 17,8% extra subsidie. Het maximale subsidiebedrag van de VGD is € 200.000.

NOW 3.3
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
Aanvragen vóór 13 juni 2021

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en de overheidsmaatregelen kampen met een omzetverlies van ten
minste 20%. Met een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De maximale vergoeding in de loonkosten is bij NOW 3.3 85%; in eerdere NOW-regelingen was dit 80%. Wij onderzoeken graag voor u of u in aanmerking komt voor deze regeling.

BELASTINGDIENST
Betalingsregeling

Tot en met 30 juni 2021 kunt u bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld heeft u daarvoor een verklaring nodig van een accountant. Met dit uitstel kunt u gebruik maken van een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 oktober 2021.

TOZO 4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Sinds 1 april kan deze uitkering worden aangevraagd; voor deze regeling geldt onder andere dat er voor het toekennen van een uitkering géén sprake is van een vermogenstoets. Het partnerinkomen wordt wel getoetst. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van het inkomen van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt , komt u niet in aanmerking voor Tozo.

TONK
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Als u als ondernemer als gevolg van coronamaatregelen noodzakelijke kosten niet meer kunt betalen, kunt u TONK aanvragen. Het gaat hier om woonlasten zoals huur- of hypotheekkosten, kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. De TONK wordt aangevraagd bij de gemeente.

 

Lees hier meer artikelen.

 

Meld u aan voor Mulderij Dichtbij

Bovenstaand artikel komt uit onze periodieke nieuwsbrief Mulderij Dichtbij.

Wilt u deze ontvangen? Meld u hier aan: