Mulderij & Partners ontvangt Lean and Green Award

De laatste jaren komt de opwarming van de aarde als direct gevolg van de CO2-uitstoot steeds hoger op de internationale politieke agenda. Ook Mulderij & Partners is zich bewust van de klimaatproblematiek en komt in actie.

Mulderij & Partners heeft door middel van de volgende maatregelen een CO2-reductie gerealiseerd van minimaal 25%:

  • rijden op groene brandstoffen (GreenStar 95 en BioSmart) met meer dan 10% minder CO2 uitstoot
  • stimuleren per fiets naar kantoor te komen in plaats van per auto
  • een deel van het personeel kan gedeeltelijk thuis gaan werken via een speciaal ontwikkeld backoffice systeem

IMG2015_003629IMG2015_003502