Neem corona-reserve op in jaarrekening 2019

Veel ondernemingen in Nederland merken dit jaar de negatieve effecten van de coronacrisis op hun omzet. Normaal gesproken zou u dit pas kunnen ‘verrekenen’ bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Dat zou dus niet eerder kunnen dan begin 2021. Het kabinet vindt dit niet wenselijk en heeft het daarom mogelijk gemaakt om het verwachte verlies voor 2020 op te nemen bij de aangifte van het jaar 2019.

Verlaag uw aanslag vennootschapsbelasting

Een rechtspersoon, zoals een bv, kan het verwachte verlies ten gevolge van de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 brengen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Als u een verlies verwacht in 2020, verlaag dan uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019.

Voorbeeld fiscale coronareserve

Stel, uw bedrijf heeft over 2019 een winst van € 100.000. Als gevolg van de coronacrisis verwacht u een verlies van € 50.000 over 2020. U kunt dit verlies over 2020 verrekenen met de winst over 2019. Normaal kan dit pas als het jaar 2020 voorbij is en de aangifte vennootschapsbelasting is ingediend.

Door de aangepaste regeling mogen bedrijven (rechtspersonen) de verwachte verliezen in 2020 al verwerken in de jaarrekening van 2019. Zo kan er in de situatie uit het voorbeeld in de jaarrekening 2019 een coronareserve worden gevormd ter hoogte van het verwachte verlies van € 50.000. Dit heeft tot gevolg dat de belastbare winst in 2019 lager uit zal vallen. De coronareserve die wordt gevormd, moet eind 2020 vrijvallen.

Neem contact op met Jeffrey Zomer of uw eigen relatiebeheerder voor meer informatie.