Nog een week om TVL Q4 2020 aan te vragen

U heeft nog tot 29 januari aanstaande de gelegenheid om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal van 2020 aan te vragen. Dit is ook de laatste kans om in aanmerking te komen voor de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze wordt in combinatie met de aanvraag TVL toegekend, als u aan de voorwaarden voldoet.

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De TVL is een subsidieregeling voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Voor de regeling TVL van het 4e kwartaal in 2020, geldt onder andere dat er sprake moet zijn van minimaal 30% omzetverlies. Er is nog een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de TVL-regeling. Nieuw is wel dat bedrijven met vrijwel alle SBI-codes een aanvraag kunnen doen.

Wat houden de opslagen HVA en VGD in?

In tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen, krijgen gesloten eet- en drinkgelegenheden en detailhandel extra subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen, de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Hoe hoog deze opslagen zijn, is onder andere afhankelijk van de mate van omzetverlies.

Wat moet ik doen om deze TVL-subsidie en eventueel de opslag aan te vragen?

De aanvraagperiode sluit 29 januari aanstaande om 17.00 uur. Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling(en), dan is het dus zaak snel actie te ondernemen. Wij kunnen u helpen bij uw aanvraag.

Sanne Jonkman