NOW 2.0 en dalende loonsom: houd rekening met lagere tegemoetkoming

Had u meer dan 20%  omzetverlies in de maanden juni tot en met september 2020 en heeft u gebruik gemaakt van de NOW 2.0-regeling? Als de loonsom is gedaald, kan dit tot een lagere tegemoetkoming leiden en moet u mogelijk een fors bedrag terugbetalen. Het UWV is uitgegaan van de loonsom over de maand maart 2020. Hieronder leggen wij u aan de hand van een rekenvoorbeeld uit wat het effect is bij een dalende loonsom in de maanden juni tot en met september 2020.

Rekenvoorbeeld

Loonsom

Een werkgever heeft 10 werknemers in dienst in maart 2020. Zij hebben een salaris van € 2.000 per maand wat neerkomt op een loonsom van € 20.000.
De loonsom over 4 maanden = € 80.000. Hierover vergoedt het UWV 40% loonkosten. Grondslag voor de tegemoetkoming bedraagt hiermee € 112.000.

Omzetverlies 

Stel dat er sprake is van 50% omzetverlies. 

Tegemoetkoming

De grondslag voor de tegemoetkoming bedraagt 50% van € 112.000 = € 56.000. De tegemoetkoming is 90%, wat resulteert in een NOW subsidie van € 50.400. UWV heeft eerst een voorschot betaald, dit is altijd 80%. Het voorschot bedraagt € 40.320 .

Dalende loonsom

Stel dat drie werknemers uit dienst zijn gegaan in juni 2020. Drie werknemers x € 2.000 = € 6.000 x 4 maanden = € 24.000. Hierover de 40% werkgeverskosten maakt een totaal van € 33.600. 90% hiervan is € 30.240. Het bedrag voor de tegemoetkoming NOW waarop u recht heeft wordt met € 32.240 verlaagd door het vertrek van deze 3 werknemers.

Berekening uiteindelijke tegemoetkoming

Oorspronkelijke tegemoetkoming € 50.400
Correctie werknemers uit dienst € 30.240
Uiteindelijk recht tegemoetkoming € 20.160
   
Het ontvangen voorschot was € 40.320
Recht op € 20.160
Terugbetalen € 20.160

 

Omdat er geen rekening wordt gehouden met het percentage aan omzetverlies is de terugbetaling hoger dan u mogelijk zou verwachten. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact met mij op.

Rik Dekkers
Teamleider en adviseur HR