Vaststelling NOW 1.0

Bedrijven kunnen naar verwachting vanaf 7 oktober aanstaande de eindafrekening, oftewel de definitieve vaststelling, van de eerste NOW-periode aanvragen. In sommige gevallen heeft u daarbij een aanvullend document nodig; wij kunnen dit voor u verzorgen.

  • Heeft uw organisatie een voorschot lager dan € 20.000 ontvangen of komt de definitieve tegemoetkoming uit op een bedrag onder de € 25.000, dan heeft u geen accountantscontrole of derdenverklaring nodig voor de aanvraag. Wel zullen er steekproefsgewijze controles gedaan worden.
  • Bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 heeft u een derdenverklaring nodig bij de aanvraag. Een derdenverklaring is ook verplicht als u een voorschot ontvangen heeft tussen € 20.000 en € 100.000. Deze moet uiterlijk 23 maart 2021 worden aangeleverd.
  • Bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer óf een voorschot van € 100.000 of meer, moet u bij de aanvraag een accountantsverklaring bijvoegen. Dit kan tot uiterlijk 29 juni 2021.

Bij een werkgever die onderdeel is van een groep of concern, wordt gekeken naar het totaalbedrag van alle aanvragen binnen de groep of het concern, om te bepalen of er een verklaring nodig is. Komt de groep of het concern niet in aanmerking voor de NOW, maar de werkmaatschappij wel, dan is voor die aanvraag vaststelling NOW altijd een accountantsverklaring nodig. Voor controleplichtige bedrijven gelden afwijkende voorwaarden. We informeren en helpen u graag.

Frank Zoer
Accountant