Ondernemers zo goed mogelijk door de crisis heen helpen

Hoewel de economische gevolgen van de coronacrisis op veel vlakken in onze regio nog mee lijken te vallen, zijn er toch steeds meer signalen dat veel ondernemers met grote financiële problemen te maken gaan krijgen. Wij houden bij onze relaties de vinger aan de pols, om zo tijdig problemen bespreekbaar te maken en samen met de ondernemer naar oplossingen te zoeken.

Het beeld in de regio is divers. Een aantal sectoren loopt nu nog goed door, zoals onder andere de bouw. Tegelijkertijd zien we dat andere sectoren keihard worden getroffen, zoals bedrijven in de horeca en vrijetijdssector. Ondernemers proberen zich aan te passen op veranderende en soms onvoorspelbare omstandigheden. Doordat er weinig perspectief is verliezen sommigen – begrijpelijk – de motivatie. Deze situatie levert naast financiële problematiek dan ook heel wat sociaal-emotionele problematiek op. Want het is mens-eigen om anderen niet teveel te willen belasten met problemen en het zo lang mogelijk zelf te proberen. Als accountant helpen wij onze relaties zo proactief mogelijk, bijvoorbeeld door gebruik te maken van beschikbare regelingen en  het aanvragen van subsidies. Nu deze mogelijkheden ook steeds verder worden afgebouwd, terwijl de omstandigheden zo mogelijk nog zwaarder worden voor ondernemers, voorzien wij meer ondernemers in nood.

Wacht niet te lang met het vragen naar hulp, of dat nu bijvoorbeeld bij een brancheorganisatie is of bij de accountant. Hoe kan het bestaande businessmodel aangepast worden aan de huidige situatie en de blijvende toename van digitalisering? Welke financieringsmogelijkheden zijn er nu traditionele financiers zich steeds meer terugtrekken? Hoe pijnlijk het ook is, voor een aantal ondernemingen is een bedrijfssluiting de onvermijdelijke uitkomst. Ook daarbij moeten goede afwegingen gemaakt worden. Wat is de juiste manier en de beste timing om de schade voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken? Als accountant zijn wij er om te sparren met onze relaties en ze zo goed mogelijk door deze zware periode heen te helpen.

Jan Mulderij

 

 

 

 

 

 

 

Deze column verscheen 2 oktober 2020 in de Hoogeveensche Courant.