Onderneming aan kinderen overdragen wordt minder aantrekkelijk

Er bestaat een regeling om uw onderneming fiscaal zeer gunstig aan uw kinderen over te dragen, de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Er zijn plannen om deze regeling sterk te gaan versoberen.

De BOR-regeling maakt bedrijfsoverdracht aantrekkelijk

Onder de huidige BOR-regeling wordt u vrijwel volledig vrijgesteld van erf- en schenkbelasting bij het overdragen van uw bedrijf. Bij het overdragen van ondernemingsvermogen is de eerste € 1.102.209 volledig vrijgesteld; alles daarboven voor 83%. Ook kunnen aandelen zonder heffing van inkomstenbelasting worden overgedragen op de volgende generatie, oftewel ‘doorschuiven’. De gedachte achter deze regeling is dat degenen die het ondernemingsvermogen krijgen, niet tegen een liquiditeitsprobleem aan zouden lopen op het moment dat inkomstenbelasting betaald zou moeten worden. Er is in deze situatie sprake van belastinguitstel. Bij latere verkoop of staking moet alsnog inkomstenbelasting afgedragen worden. De toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling scheelt behoorlijk veel belasting. Zonder de BOR zou de belastingdruk bij bedrijfsopvolging ongeveer 40% zijn.

De mogelijkheden worden ingeperkt

Houd er rekening mee dat de BOR-regeling (flink) versoberd gaat worden. In welke mate is nog niet bekend. Het zou kunnen resulteren in een beperking van de huidige mogelijkheden, maar het kan ook zijn dat de BOR-regeling volledig wordt afgeschaft.

Wacht niet te lang met bedrijfsoverdracht

Overweegt u in de toekomst uw bedrijf over te dragen? Een bedrijfsopvolging neemt doorgaans een flinke tijd in beslag. Misschien is dat nog mogelijk binnen de huidige BOR-regeling als u daar op korte termijn mee start. Wij helpen u met het op de juiste manier inrichten van uw bedrijfsstructuur om te zorgen dat u binnen de wetgeving valt en goed voorbereid bent op een bedrijfsoverdracht. Naast de herstructurering van uw organisatie is het ook van belang uw privé-situatie goed in beeld te brengen. Zodat u niet alleen zo min mogelijk belasting hoeft af te dragen bij bedrijfsoverdracht, maar ook uw pensioen en nalatenschap goed zijn geregeld.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met uw relatiebeheerder.

Jeffrey Zomer
AA-accountant en fiscalist