Ontslagrecht

Als ondernemer komt u soms in een situatie terecht dat u afscheid moet nemen van personeel.

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 gaan er nieuwe spelregels gelden. Om u te behoeden voor foutieve keuzes gaan wij graag met u in overleg om zo op voorhand een inschatting te maken van de te nemen stappen bij een eventueel ontslag.